De vrijheidseik op de Lind

Eind 18e eeuw was niet eenieder blij met de hegemonie van de Oranje Nassaus in ons land. Toen de Fransen hier binnenvielen met hun credo 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' werd de blijdschap hierom niet onder stoelen of banken geschoven. In diverse dorpen en steden werden op de pleinen zelfs vrijheidsbomen geplant, versierd met linten. Een van de weinig overgebleven vrijheidsbomen staat op de Oisterwijkse Lind, op het eind van het Trouwlaantje. Deze eik is geplant rond 19 oktober 1794. Hij verkeerd echter al jaren in slechte staat. Toen op 2 juni 2009 spontaan een tak afbrak en ook nog eens per toeval op het kunstwerk 'Cumulus' van de Tilburgse beeldhouwer Pieter Obels viel, waren de rapen gaar. De gemeente besloot meteen de onderste takken van de eik er af te laten halen, verdere kap zou volgen. Voorlopig is echter deze kap tegengehouden door het B-team, een vereniging van natuurliefhebbers. Verder onderzoek zal uitwijzen of deze bijzondere boom kan blijven of alsnog voor de bijl zal gaan.


Rechts de stam van de vrijheidseik, op het eind van het Trouwlaantje.


Deze foto werd mij opgestuurd door Henny van Herck. Hij is gemaakt na het verwijderen van de grote takken.