De holle Canadees in Rijswijk

In het midden van de 18e eeuw is de Amerikaanse populier voor het eerst naar Europa gebracht. In Frankrijk is men de boom gaan kweken maar hij bleek niet goed bestand tegen de omstandigheden op het Europese continent. De soort is door een verbastering met de Europese soort Populus nigra resistenter geworden. Een nieuwe soort werd geboren: de Canadese populier.  Deze soort kent ook haar variŽteiten en een van deze soort Canada-populieren is de Populus Canadensis Marilandica. Een zeer snel groeiende boom vaak geplant voor de houtkap. Ze groeien zo'n 15 meter hoog in 20 jaar. 
Zo'n variŽteit van deze populieren is te vinden aan de rand van het dorpje Rijswijk onder de rook van Woudrichem. Hij staat te pronken onder aan de Maasdijk en heeft helaas ooit zijn top verloren. De populier van Rijswijk is geplant rond 1830 en is geheel hol van binnen. Verschillende oude takwonden zijn verstevigd met ijzeren stangen.

Aanvulling januari 2009: Gilles Vingerling maakte deze mooie foto op de ochtend dat heel Zuid-Nederland onder de rijp zat:


Foto: Gilles Vingerling


Omhoog gekeken in het binnenste van de boom


 

3-12-05: Op 8 september 2005 kreeg ik een mailtje van Henk van Noorloos. Ik moest toch eens gaan kijken bij een bepaalde boom. Hij schreef:

Wellicht is de 'dikke boom' op de bijlage geschikt om op te nemen.
Hij staat aan de binnenkant van de Maasdijk tussen Rijswijk en Woudrichem.
Het bijzondere zit in het feit dat er in de jaren zeventig veel actie is gevoerd om de boom te redden.
Hij dreigde namelijk om te waaien bij een flinke storm.
Deskundigen hebben met het geld van de hulpactie de boom versterkt (met stalen staven)
Veel mocht dit echter niet baten want het bovenste gedeelte sneuvelde toch snel daarna.
Toch was het niet het einde van de boom want in een wat afgeslankte vorm staat hij er nog steeds.
Een stuk minder imposant weliswaar maar toch.
In de archieven van de regionale kranten, en bij omwonenden zal het hele verhaal ongetwijfeld nog opgehaald kunnen worden voor wie er naar op zoek gaat.

Bijgesloten zat deze foto:

Het bleek zonder dat ik het in de gaten had dezelfde boom te zijn die ik op 30 oktober gefotografeerd heb en hierboven beschreven.

Han van Meegeren