De trompetboom bij de oude muziekschool

Dat er een trompetboom in de tuin staat heeft niets te maken met het feit dat de muziekschool er gevestigd was. De boom dateert namelijk uit de tijd dat het pand gebouwd is. Het was toen het onderkomen van een rijke boer annex grootgrondbezitter. Later fungeerde het als retraitehuis voor kloosterzusters en na leegstand werd het pand uiteindelijk gekraakt. 
Goed, de trompetboom. oftewel de Catalpa Speciosa, is een boom die van origine uit het zuiden van Noord-Amerika komt. De indianen gaven de boom de naam 'Catawba' en gebruikten hem bij de bereiding van geneesmiddelen. De naam 'Catalpa' is door de Europeanen verbasterd van het Indiaans. De Nederlandse naam is trompetboom, genoemd naar de trompetachtige bloemen die de boom sieren. De Amsterdammers keken meer naar de vruchten bij hun naamgeving en noemden de boom 'Palingboom'. Het is een prima stadsboom die snel groeit. In de vroege zomer verschijnen er lange ranken bloemen aan. Na de bloei komen de vruchten in de boom die het meest lijken op sperziebonen met de lengte van een doorgeschoten snijboon. Deze vruchten blijven in de winter aan de boom hangen als het blad reeds verdwenen is. Het is een grillige groeier en siert menig pak in ons land. 

Deze Catalpa is te vinden in het park achter de voormalige muziekschool gelegen daar waar de Raadhuisstraat over gaat in de Burgerhoutsestraat.