Een es bij de boerderij

De een plaatst zijn God in de hemel, de ander zijn Goden in een Godenrijk. De Noord-Germanen plaatsen hun God in een boom. Een Es, Yggdrasil geheten, zoals beschreven in de Oud-IJslandse liederen van de Edda. Vanaf deze gigantische boom kan Odin (of Wodan) alle drie de werelden in de gaten houden: de onderwereld waar de boom in wortelde, de aarde waar de boom in staat en de hemel waar zijn takken tot in uit groeien. Dat hiervoor de Es gekozen is is niet zo verwonderlijk. Deze boom groeit uit tot een brede imposante boom. De Es die hier belicht wordt is een Fraxinus excelsior. Fraxinus betekent 'gewone es' en excelsior staat voor 'hoger'. Deze es, die te vinden is op het adres Vlagstraat 1 in Schaijk, is geplant rond 1840 en is zo'n 40 tot 50 jaar geleden geknot geweest. De grote betonnen drink/plantenbak die aan de voet staat is door de jaren heen scheef omhoog gedrukt door de dikker wordende wortels.