De treuressen van de Zusters van Liefde

In 1832 besluit pastoor Zwijsen van parochie 't Heike in Tilburg tot de oprichting van een kleine congregatie van zusters. De congregatie die officieel 'de zusters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid' heet is in de volksmond bekend als 'de Zusters van Liefde'. Deze congregatie groeide in korte tijd uit tot een wereldimperium. De Zusters van Liefde vestigden zich rond de hele wereld en zorgden overal waar zij kwamen voor onderwijs, ziekenzorg en armenzorg. Tilburg is steeds de hoofdzetel gebleven van de congregatie. Het gigantische kloostercomplex aan de Oude Dijk ligt midden in het centrum van de stad als een onneembaar bastion van stilte. Maar van Meegeren heeft weer eens mazzel gehad. Afgelopen dinsdag nam ik deel aan het Lindeboom-ontbijt georganiseerd door de Stichting Stadsbomen Tilburg. Een van de andere deelnemers was een lid van de congregatie van de Zusters van Liefde waarmee ik in gesprek kwam. Op mijn vraag of ik eens de oude kloostertuin zou mogen bekijken werd meteen positief geantwoord. Aldus gedaan afgelopen donderdagochtend. Nou, de bomenliefhebber kan hier zijn hart ophalen. Eigenlijk kwam ik voor een oude perenberceau maar vandaag laat ik een andere ontdekking zien, drie magnifieke treuressen in parapluvorm gesnoeid, ondersteund en geheel vergroeid met een ijzeren steunhekwerk. Werkelijk prachtexemplaren die een plaatsje verdienen op de landelijke 'bomentophitlijst'. Henk Kuiper, Tilburgse 'Bomenkenner' vertelde mij dat vroeger onder de ene es steeds de novicen zaten, onder de tweede es de zusters die de tijdelijke gelofte hadden afgelegd en onder de derde es de zusters die de eeuwige gelofte hadden afgelegd. Kijk maar eens naar de foto's, zo zie je ze niet vaak. Helaas is de tuin niet geopend voor bezoekers. De veelal oudere zusters zijn terecht gesteld op hun rust.