De linde van de Tulderhoeve

Het gehucht Tulder ligt in de bossen van de Utrecht vlak tegen de Belgische grens. Reeds in de Middeleeuwen was het gebied waar Tulder ligt in handen van de Norbertijnen uit Averbode. Er stond een hoeve met de naam Tulderhoeve en er was o.a. een herberg en bierbrouwerij. Toen in 1876 het gehucht opgekocht werd door notaris huysmans was de Tulderhoeve al afgebroken. De in 1662 ingemetselde gevelsteen van de Tulderhoeve is echter bewaard gebleven en prijkt nu in de gevel van het in 1900 gebouwde landhuis. Voor dit landhuis staat een oude linde die nog herinnert aan de oude Tulderhoeve. Ik schat dat deze boom in het eerste deel van de 19e eeuw geplant is.
Bijzonder in dit gebied is ook de vrijwel intacte wildwal die om de oude landbouw- en veeteeltgebieden van liefst 77 ha groot gelegd is. Op de topografische kaart zijn de contouren hiervan ook duidelijk te zien.

Bron: Pierre van Beek: THULDEN (en het BROEKELING), Het Nieuwsblad van het Zuiden - zaterdag 13 juni 1964. Hier te lezen op CuBra.


Gevelsteen van de Norbertijnen op de boerderij