De eik  op de Peellandbreuk bij Uden


Staatsbosbeheer beheert aan de rand van Uden een fraai stuk natuur. Het gebied gelegen tussen Uden en Vorstenbosch is bekend onder de naam Wijstgronden. In 2004 is het benoemd tot Aardkundig Monument omdat er hier iets speciaals aan de hand is. Het gebied ligt op de Peelrandbreuk, een aardkundige breuk gelegen tussen de Peel en Roermond die enkele malen per eeuw van zich doet spreken door een aardbeving. Deze breuk zorgt er ook voor dat het gebied abnormaal veel kwelwater heeft. Dit is hier goed te zien aan het drassige landschap en de alom aanwezige roestbruine kleur van ijzer in het water. Tussen het gehucht Bedaf en Uden staat de boom van de week goed zichtbaar vanaf de Karperdijk. Het is een on-Nederlands forse eik met een zeer brede kroon. Hij heeft duidelijk niet veel last gehad van hoge opsnoei maar elk wondje is keurig dichtgesmeerd. Er wordt dus goed voor gezorgd. De boom zou het zonder zorg ook niet overleefd hebben. Enkele jaren geleden is deze boom namelijk omgevallen. Hij is toen gewoon weer recht getrokken en voorzien van een aantal stalen kabels zodat de boom zich weer rustig kon vastzetten. Een beauty. Ik werd opmerkzaam gemaakt op deze boom afgelopen zondag door Jo en Els v. d. Berg uit Vorstenbosch, bomenliefhebbers.