De beuk in de Moeren

Het is in 1646 dat de oud-burgemeester van Breda, Willem Snellen, een flink stuk land koopt ten westen van Zundert. Turf is in die tijd de meest populaire brandstof en het bezit dient als ontginningsgebied van het aldaar aanwezige hoogveen. Het Anker is de toenmalige naam van de bezitting die later in de 18e eeuw opgedeeld wordt in twee delen: de Moeren en Vredenoord. Professor G.G. van der Hoeven, getrouwd met een nazaat van Willem Snellen laat de Moeren omtoveren tot een buitenplaats met een fraaie landschapstuin met beuken- en eikenlanen. In 1817 start de bouw van het landhuis. In 1962 kocht de toenmalige eigenaar, nog steeds een van der Hoeven het landgoed Vredenoord terug en laat het landhuis Vredenoord afbreken. Het Anker is dus weer compleet en bestaat nu nog steeds onder de naam de Moeren. Sinds augustus 2004 is het zelfs benoemd als Rijksmonument. Loop je onderstaande fraaie beukenlaan af dan kom je bij een van de vele op het landgoed aanwezige koepels, gelegen aan de rand van het bos. Naast deze koepel staat een prachtige beuk, waarschijnlijk geplant bij de aanleg van het landgoed in het begin van de 19e eeuw.

De boom is in de vele jaren dat hij er staat flink onderhanden genomen door verliefden die het noodzakelijk achtten hun naam en die van de geliefde er in te kerven. Door al dat kerven heeft de bast een wel zeer grillig  gekregen zoals te zien is op onderstaande foto.