De heilige eik van Meerveldhoven

 In 1264 ontdekte een boer aan de oever van de Gender een eik met daarin een Mariabeeldje. Hij nam dit beeldje tot driemaal toe mee naar huis, maar telkens was het beeldje de dag er op weer terug in de eik. Dit 'wonder' deed vele pelgrims de tocht naar Meerveldhoven maken waar de eik met Maria aanbeden werd. De reformatie gooide roet in het eten, de boom werd door de predikant in moten gezaagd en opgestookt in de kachel samen met een stel houten krukken die als een van de vele ex-voto's in en rond de boom hingen. Na de reformatie kregen de katholieken het weer voor het zeggen en alras werd in 1803 een nieuwe kapel gebouwd rond het Mariabeeldje dat al die tijd ondergedoken was geweest in een schuilkerk. Het bewuste beeldje stamt overigens uit de 15e eeuw. Ook een dode eik werd in de kapel gebracht om het beeldje te herbergen met de vele nieuwe ex-voto's. De boom is al enkele keren vervangen door een nieuw exemplaar. De huidige boom in de kapel stamt uit 1953. Geruime tijd geleden heb ik al eens aan de deur gestaan van de kapel maar die bleek gesloten. Gelukkig stuurde Monique van Oort uit Eindhoven mij enkele foto's van de eik.

Bron: 'Bomen en mensen, een oeroude relatie' onder redactie van Frank Moens en Roeli de Weerd, een uitgave van de Bomenstichting in Utrecht i.s.m. uitgeverij Boom. ISBN: 90 5352 524 6.