Dit gedicht van Jacob Cats werd ingestuurd door
Wim van der Wouw
(Haaren)

 

Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt
En in derzelver plaats geen nieuwe wederstelt??
Want hadden oudstijds toch onze ouders niet geplant,
Wat zoude ons Neerland zijn als louter veen en zand

Jacob Cats (1577-1660)