Verhalen uit de Kivietsblek
door Wim van de Wouw

 - Rogge palmen -  

Het komt in deze tijd niet meer voor, dat je boeren en boerinnen op palmzondag door de akkers ziet lopen met een bosje Buxus in de handen, en die op de hoeken van de roggeakkers in de grond zag steken.
Wat was het geval? Het  Roomse leven tierde weelderig onder de Brabantse boerenstand, de meeste Brabantse boeren waren trouwe volgelingen van de Roomse Kerk, en hielden ook de gebruiken in stand, die nu niet meer te beleven zijn, zo ook het roggepalmen.
Op palmzondag werd de Buxus [familie van de palm],  die door de parochianen meegebracht was naar de kerk, na enige plichtplegingen door de pastoor of andere priester gezegend  met wijwater.
In de middag van palmzondag zag men dan boer en boerin meestal met kinderen ,,de rog palmen” zo als dat werd genoemd.
Op elke hoek van de roggeakker werd een gewijd palmtakje gestoken, ter verkrijging van een goed graanjaar, gewoonlijk werd hier een kruisteken bij gemaakt, of een gebedje uitgesproken.
De palmtakjes werden niet alleen gebruikt om de rogge te palmen, maar er werden er ook bewaard, om ze bij onweer, nadat ze gedoopt waren in wijwater en door besprenkelen van huis en stal het huis te beschermen tegen blikseminslag.

Zo'n palmtakje stak dan ook altijd naast of op het wijwatervaatje dat op elke slaapkamer aanwezig was, want voor het slapen gaan werd een kruisteken gemaakt en gebeden.
Naast het wijwatervaatje hing bij mij thuis het volgende gebed:  

Ik ga slapen ik ben moe

Sluit mijn beide ogen toe

Goede Vader houdt de wacht

Welterusten goede nacht

Alle die mij lief zijn Heer

Zie uit de hemel op hen neer

Dat alle mensen groot en klein

Steeds onder Uwe hoede zijn

Ik vraag voor zieken hoop en rust

Voor bedroefden nieuwe lust

Gij alleen hebt daartoe macht

Geef mij weer een goede nacht.

Ook bij het schilderij van de Heilige Donatus, die de beschermer was tegen onweders,  hing bij mij thuis een palmtakje.
Nu het a.s. Zondag Palmzondag is, kreeg ik plots de ingeving deze vroegere gebruiken als bijdrage te leveren voor Cubra.

Een goede Zondag toegewenst door: Wim van de Wouw