'Het Paradijs',

of spraken Adam en Eva Tsjetsjeens

  Door Ed Schilders


Schilderij uit 1893 van de Hilvarenbeekse schilder 
J.O.S. H. Naaijkens, gerestaureerd door Janus Kluijtmans in 1993. 
Dit schilderij fungeerde eertijds als uithangbord van 
het cafť "In het Paradijs" van C. Paulussen.

'Tsjetsjeens.' Ik kan het maar amper uitspreken, moet elke keer kijken hoe je het ook alweer schrijft, laat staan dat ik kan geloven dat er mensen zijn die Tsjetsjeens kunnen spreken zonder een gleufje tussen twee voortanden. Zelfs de computer kan het woord niet goed afkorten.

Misschien hebben ze dat in TsjetsjeniŽ (nog moeilijker) ook gedacht, en vonden ze dat daar maar eens verandering in moest komen. In termen van public relations heet dat dan dat de merknaam opgewaardeerd en het imago opgebouwd moet worden. Kortweg: TsjetsjeniŽ opnieuw op de kaart zetten.

Dat is gebeurd. Deze week konden we het nieuws lezen dat Adam en Eva Tsjetsjeens gesproken hebben. U begrijpt wat de bedoeling is: wij moeten daaruit concluderen dat het aards paradijs in TsjetsjeniŽ lag.

Dat was schrikken, want ik ben er zelf altijd van overtuigd geweest dat Adam en Eva Tilburgs hebben gesproken. Heel erg hardop heb ik dat nooit durven zeggen, want je wordt in deze tijd toch al snel aangezien voor eigenaardig of erger. Maar mijn beste vrienden weten het maar al te goed. Op mooie zo≠meravonden, als iedereen in de juiste wetenschappelijke stem≠ming was, vroegen zij mij vaak: 'Ed, leg nog eens uit waarom je zo zeker weet dat de boom der kennis van goed en kwaad op de Heuvel heeft gestaan.' Voor degenen die hun bijbelse geschiedenis niet zo goed meer beheersen: de boom der kennis van goed en kwaad was de boom waaraan de verboden vrucht hing. God had Adam en Eva verboden van die vrucht te eten, en toen ze dat toch gedaan hadden, werden ze door God uit het aards paradijs verdreven en moesten ze in de Heikant gaan wonen (de grens van het eigenlijke aards paradijs liep ongeveer waar nu de ringbaan ligt).

Het is niet mogelijk hier precies uit te leggen welke bewijzen er nog meer zijn, maar ik vond het toch nodig nu maar eens voor de dag te komen met mijn theorie, aangezien er na de Tsjetsjeense claim een reactie kwam uit Hilvarenbeek. In Beek werd immers op 23 juni 1519 Johannes Goropius Becanus geboren, en die zou later een geleerd boek schrijven, waarin hij aan≠toonde dat Adam en Eva Cimbrisch gesproken hebben. Cimbrisch is een soort Keltisch, en daaruit zijn dan weer het Vlaams en het Brabants voortgekomen. Ik zal een voorbeeld uit het boek van Becanus geven. Volgens hem is de naam Eva ontstaan uit Eu-vat, wat weer eet-vat betekent, wat we moeten begrijpen als eed-vat. Eva was dus het 'vat' waaruit de 'eed', namelijk het woord van God, is voortgekomen. Kortweg: zij was de eerste moeder.  

Twee stukken uit het 'Brabants Dagblad' van februari 1998

Dit lijkt me niet helemaal juist. Eva komt volgens mij van Eu-val, namelijk de val van het woord. Adam en Eva hadden immers beloofd dat ze niet van de verboden vrucht zouden eten, en ze braken hun woord. Meestal noemen we dit de zondeval. Later werd Eu-val verbasterd tot Euvel (het euvel namelijk van de zondeval), en dat is eeuwen later dus Heuvel geworden: de heuvel waar de eerste mensen hun woord braken. Ik concludeer daaruit dat de boom waarin de slang zich schuilhield ongeveer op de plaats heeft gestaan waar tot voor kort de Lindeboom stond.

Ik zou er eigenlijk nog veel meer over moeten vertellen, want zo is het misschien een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Bijvoorbeeld dat KaÔn na de moord op Abel eigenlijk 'Kaojen' werd genoemd, wat 'een slechterik' betekende, en in het Tilburgs nog steeds precies dat betekent. U moet er maar het uwe van denken. Ik wil alleen maar zeggen dat ze er in TsjetsjeniŽ helemaal naast zitten, en dat Goropius Becanus heel dicht bij de waarheid kwam. En misschien dat niet eens, maar gewoon dat het aards paradijs dient te liggen waar je woont.

Deze column is eerder verschenen in het 'Brabants Dagblad'
op zaterdag 14 februari 1998


Winter in het paradijs (foto: Han van Meegeren)