Cees van Raak

"Je moet een beetje ambitieus en maf zijn..."

INTERVIEWS AUTEURS TEKSTEN HOME SPECIAAL


Gebruikt u Netscape? Klik dan de blauwe links voor geluid. Gebruikt u Internet Explorer? Zet dan de muisaanwijzer op de rode links.

Pas later in zijn leven werd hij door de Muzen geraakt. Cees begon in 1984 gedichten te schrijven schrijven
Als je schrijft wil je ook uitgegeven worden. Cees vond daar een oplossing oplossing voor. Natuurlijk ging daarna de ambitie verder. De redding kwam van Theo Sontrop Sontrop.


Lezen, lezen en nog eens lezen...


Cees behoorde nu bij de club. Nou ja, club is wel een groot woord woord.

Cees behoort intussen tot de gevestigde schrijvers van Tilburg, maar hij heeft toch nog wel een paar ideeën over het uitbouwen van literaire interesses. Zoals... Zoals...
Maar hij heeft nog wel meer pijlen op zijn boog. boog. Wordt het geen tijd om dat soort dingen over te laten aan de jonge garde? jonge garde? (Cees is intussen al in de veertig.)


De PC heeft intussen de schrijfmachine vervangen.


Naast poëzie heeft Cees zich de afgelopen tien jaar gericht op het schrijven over de funeraire cultuur, d.w.z. zaken omtrent dood en begrafenis, onderwerpen waarmee hij eveneens landelijke bekendheid heeft verworven.
Het is een onderwerp waarmee ook de wetgever zich danig heeft beziggehouden. beziggehouden. Nabestaanden hebben dus niet zo veel te vertellen over wat er met de overledene gedaan mag worden. Toch lijkt er soms iets te zeggen te zijn voor crematie, zeker als de overledene tijdens het leven veel medicijnen medicijnen heeft gebruikt. Een voorbeeld voorbeeld daarvan uit de koninklijke historie.
Hoewel de afgelopen jaren de populariteit van crematie sterk is toegenomen lijkt zich een trend af te tekenen dat de rituelen rond begraven overgedragen worden op het crematieproces. crematieproces. Die trend strekt zich zelfs uit tot persoonlijke aandenkens. aandenkens. Je vraagt je bij zoiets natuurlijk wel af wat je dan bij je draagt. draagt.
Cees heeft het geluk heel dicht bij een begraafplaats te wonen: De katholieke begraafplaats 'Binnenstad' aan de Bredaseweg te Tilburg. Daar lopen we maar eens even heen. Het eerste wat opvalt (behoudens de stoet aan grote katholieke helden op zuilen tussen de omheining) is de zogenoemde Calvarieberg Calvarieberg


De Calvarieberg op de begraafplaats 'Binnenstad'


aan het einde van het entreepad. Het tweede wat in ieder geval mij, met mijn gebrekkige bijbelkennis, opvalt is het ontbreken van de twee begeleidende kruizen naast dat van Christus. Cees heeft daar een sluitende verklaring verklaring voor. Volgens Cees staan we hier op deze begraafplaats oog in oog met twee unieke fenomenen. fenomenen.
Staande bovenop de Calvarieberg declameert Cees een gedicht, 'De ondergrondse orde' genaamd, over een knekelplaats van nonnetjes. nonnetjes.
Op het einde van 2001 zal over deze begraafplaats een boek van zijn hand verschijnen. verschijnen.


Eén van de twee Engelen der Apocalyps, die de ingang van de begraafplaats bewaken.


De tweede stem tussendoor is van Frans Tooten die het interview heeft afgenomen.

INTERVIEWS AUTEURS TEKSTEN HOME SPECIAAL


Hieronder kunt u uw reactie verzenden.

Naam:


Email adres:


Opmerkingen: