CuBra

HOME

Registratie

Bestuur

Redactie

Ereleden

Vaste medewerkers

Copyright

Disclaimer

Webmagazine Cultureel Brabant
 COLOFON & RECHTEN

  

Registratie

Vanaf 23 maart 2001 is per notariŽle akte opgericht, en aangemeld bij de Kamer van Koophandel in Tilburg, de Stichting Cultureel Brabant, voorheen Literair Tilburg, afgekort CUBRA. De internetnamen Cultureel Brabant en CuBra zijn vastgelegd als eigendom van de Stichting Cultureel Brabant.

 

Bestuur

De Stichting Cultureel Brabant wordt bestuurd door:
Rob van der Westerlaken: voorzitter

Frans Mutsaers: penningmeester

Peter IJsenbrant: secretaris

Martin Hulsenboom: eerste lid.

 

Redactie

De redactie van CuBra bestaat op 1 augustus 2019 uit:

Ed Schilders - hoofdredactie

Joep Eijkens - redactie fotografie

Jan de Jong - redactie poŽzie

Marian Koopen - redactie bijdragen vaste medewerkers

Michiel Vreeburg - webmaster

 

Ereleden Stichting Cultureel Brabant

Wegens bewezen jarenlange diensten:

Han van Meegeren - bomenrubriek, redactie, etc.

Ben van de Pol - Digitalisering Tilburgse heemkunde en het oeuvre van Pierre van Beek, John Majoie. em Lechim, Piet Heerkens en nog veel meer

Willem Vreeburg - fotografie

Harry van Boxtel - Het Papegaaienmuseum

Cees Robben Stichting - prentwerk Cees Robben in vele CuBra-rubrieken

Wil Sterenborg - grondlegger Woordenboek Tilburgse Taal

Ronald Peeters - grondlegger De paap van gramschap

 

  Vaste medewerkers

Per 1 augustus 2019:
John van Erve - publicaties uit het historisch archief van Tilburg en Goirle

Ineke Broeckx - korte verhalen

Piet Schellekens - fotografie

Jos Naaijkens - geschiedenis uitgeverij R.K. Jongensweeshuis

Karel de Beer - Tilburgse bijnamen

 

Het copyright © dan wel reproductierecht van alle teksten en illustraties berust bij de respectieve auteurs; alle teksten en afbeeldingen verschijnen op de website CuBra met de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs of hun rechthebbende erfgenamen. 

Overname van teksten en illustraties is toegestaan voor persoonlijk gebruik. 

Voor elke vorm van verdere reproductie of verspreiding is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de auteur en de Stichting CuBra.

 

Verantwoording / disclaimer

CuBra: waarmee bedoeld is de redactie van webmagazine CuBra alsmede de stichting Cultureel Brabant

Auteur: waarmee bedoeld is een ieder die een werk aanbiedt ter publicatie op CuBra of wiens werk op CuBra gepubliceerd is.

De bijdragen op CuBra (tekst, beeld, geluid, bewegend beeld) verschijnen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs.
De auteurs vrijwaren CuBra van elke aansprakelijkheid op de inhoud van hun bijdragen.
Door hun inzending aan CuBra stellen de auteurs vast, en geven zij uitdrukkelijk toe, dat zij onmiskenbaar en onvervreemdbaar beschikken over de auteursrechten van hun bijdrage, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun bijdrage.
De redactie van CuBra behoudt zich te allen tijde het recht voor bijdragen te weigeren zonder opgave van redenen.

Aan weigering tot publicatie, met of zonder opgave van redenen door de redactie, kunnen geen rechten ontleend worden.