CuBra

HOME

AUTEURS

TEKSTEN

Webmagazine Cultureel Brabant
REDACTIE - COLOFON - RECHTEN

  

MAIL AAN DE REDACTIE

Ed Schilders

Woordenboek Tilburgse Taal - Papegaaienmuseum - Tilburg - Volksliedjes

edschilders@home.nl

Han van Meegeren

Brabantse bomen, bomen algemeen, Brabantse natuur, Brabants erfgoed

hanvanmeegeren@home.nl 

Joep Eijkens

Fotografie

 joep@eijkens.nl 

Jan de Jong

Literair proza & poŽzie

 jmg.dejong@gmail.com 

Alle overige bijdragen en vragen:

edschilders@home.nl

 

Registratie: Vanaf 23 maart 2001 is per notariŽle akte opgericht,
en aangemeld bij de Kamer van Koophandel in Tilburg,
de Stichting Cultureel Brabant, voorheen Literair Tilburg,
afgekort CUBRA. De internetnamen Cultureel Brabant en CuBra zijn vastgelegd
als eigendom van de Stichting Cultureel Brabant.

 

Bestuur: de Stichting Cultureel Brabant wordt bestuurd door:
Rob van der Westerlaken (voorzitter) en Han van Meegeren (penningmeester).

De bestuurszetel van secretaris is momenteel vacant.

Het copyright © van alle teksten en illustraties berust bij de respectieve

auteurs; alle teksten en afbeeldingen verschijnen op de website CuBra met de 

uitdrukkelijke toestemming van de auteurs of hun rechthebbende erfgenamen. 

Overname van teksten en illustraties is toegestaan voor persoonlijk gebruik. 

Voor elke vorm van verdere reproductie of verspreiding is de uitdrukkelijke toestemming 

nodig van de auteur en de Stichting CuBra.

KLIK HIER OM DEZE TOESTEMMING AAN TE VRAGEN

 

Verantwoording / disclaimer

CuBra: waarmee bedoeld is de redactie van webmagazine CuBra

alsmede de stichting Cultureel Brabant

Auteur: waarmee bedoeld is een ieder die een werk aanbiedt ter publicatie
op CuBra of wiens werk op CuBra gepubliceerd is

De bijdragen op CuBra (tekst, beeld, geluid, bewegend beeld)
verschijnen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs.
De auteurs vrijwaren CuBra van elke aansprakelijkheid op de inhoud van hun bijdragen.
Door hun inzending aan CuBra stellen de auteurs vast, en geven zij uitdrukkelijk toe,
dat zij onmiskenbaar en onvervreemdbaar beschikken over de auteursrechten van
hun bijdrage, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun bijdrage.
De redactie van CuBra behoudt zich te allen tijde het recht voor bijdragen
te weigeren zonder opgave van redenen.

Aan weigering tot publicatie, met of zonder opgave van redenen door de redactie,

kunnen geen rechten ontleend worden.