INHOUD DODENAKKER
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

DDe teksten op deze pagina's zijn voor het overgrote deel ontleend aan 'Waar Ligt Poot? - Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers', van Hans Heesen, Herry Jansen, en Ed Schilders; uitgeverij De Prom, Baarn, 1997.

 

Justus van Effen (geboren maandag 21 [niet 11] februari 1684 in Utrecht) overleed op zondag 18 september [niet april] 1735 in Den Bosch, waarschijnlijk aan maagkanker. In Den Bosch was hij door een van zijn weldoeners, de Graaf van Welderen, aangesteld als 'Kommies van 's Lands Magazynen', maar lang heeft hij deze functie niet kunnen uitoefenen. Conradi: 'Al sedert enige tyd was hy gekweld geweest met eene zwakken maag, en deeze zyne ongesteldheid nam, in weerwil van alle aangewende middelen, van tyd tot tyd, zodanig toe, dat hy niet alleen geene spyze, maar zelfs geenen wyn, die hem voorheen menigmaal verkwikt hadt, kon verdraagen.'

Toen Van Effens 'uurglas ten einde liep' werd hij nog ernstig onderzocht in zake zijn geloofsvastheid door dominee Probsting uit het nabijgelegen Heusden. Van Effen wist zijn vriend te overtuigen 'ernstig in de Heere te zyn'. Nadat bovendien de heer Theo van Snaakenburg had toegezegd zich over Van Effens gezin te zullen ontfermen, ontsliep hij, 'eenenvyftig jaaren, zes maanden en zevenentwintig dagen' oud.

Op 22 september werd de oprichter van De Hollandsche Spectator bijgezet in de kerk van de Kruisbroeders in Den Bosch. De totale begrafeniskosten beliepen de niet onaanzienlijke som van zesentwintig gulden, waarvan een deel besteed werd aan het laten luiden van de klokken, gedurende drieŽnhalf uur.