CuBra
INHOUD DODENAKKER
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
AUDIO
SPECIAAL

Print Pagina

D

In memoriam Frans van Dooren

Op woensdag 6 juli 2005 overleed in zijn woning in Oss onze bijzonder gewaardeerde medewerker Frans Van Dooren. Hoewel Frans reeds lange tijd door een longziekte gekweld en gehinderd werd in zijn bewegingsvrijheid, kwam zijn overlijden toch nog geheel onverwachts. 

Frans van Dooren was een begenadigd vertaler uit zowel het Italiaans als de klassieke talen. Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, en vele andere grootheden uit de Italiaanse en Latijnse literatuur werden door hem meeslepend vertaald in het Nederlands.

Frans was thuis in de klassieke wereld, maar is altijd een Brabander gebleven. Zijn verzen in het dialect van Oss op onze website mogen daarvan getuigen. Nadat hij zijn vertalingen had gemaakt van de maandsonnetten van Folgore da San Gimignano en Cenne de la Chittara, begon hij zelf aan een Brabantse maandencyclus in het dialect van Oss.  Nog geen maand geleden publiceerden wij zijn bijdrage voor juni 2005. 

Erkenning heeft Frans van Dooren op velerlei wijze gehad, maar een voorstel, mede door CuBra ingediend, twee jaar geleden, om hem de eerste schrijversprijs van Brabant toe te kennen, heeft het niet gehaald. In datzelfde jaar werd Frans van Dooren wel onderscheiden met een hoge culturele onderscheiding vanwege de Italiaanse regering.

Frans van Dooren was werkzaam tot op de laatste dag van zijn leven. Nog volop aan het vertalen. Behalve vertaler en schrijver was hij ook stimulator van de letteren en de poŽzie. Hij ging er trots op dat hij meer dan duizend lezingen had gehouden over Dante. Hij leerde Brabant niet alleen van ItaliŽ houden, en van Dante, maar van gedichten in het bijzonder. Geen enkele redactie van een literair tijdschrift of medium klopte tevergeefs bij Frans van Dooren aan met een verzoek om een bijdrage. Altijd was hij bereid werk af te staan voor de goede literaire zaak.

Frans van Dooren wordt op maandag 11 juli gecremeerd in crematorium Jonkerbos in Nijmegen.

Redactie CuBra