INHOUD DODENAKKER
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

DDe teksten op deze pagina's zijn voor het overgrote deel ontleend aan 'Waar Ligt Poot? - Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers', van Hans Heesen, Herry Jansen, en Ed Schilders; uitgeverij De Prom, Baarn, 1997.A.M. (Adrianus Michiel [niet Adriaan, MichaŽl, Michael]) de Jong (geboren donderdag 29 maart 1888 in Nieuw-Vossemeer [niet Vosmeer]) werd op maandag 18 oktober 1943 in zijn woning aan de Professor van Reeslaan 12 in Blaricum doodgeschoten door Nederlandse ss'ers in een zogenaamde Silbertanne-actie. Silbertanne-moorden was de naam voor het zonder vorm van proces neerschieten van belangrijke figuren. Achter de naam van degenen die op deze manier uit de weg moesten worden geruimd, werd geen kruisje, maar een dennenboompje geplaatst. De moord op De Jong was een wraakoefening in het kader van de strijd tussen het Nederlandse verzet en de nsb, welke laatste beloofd had drie Nederlanders te zullen executeren voor elke nsb'er die door het verzet uit de weg werd geruimd. De Jong, schrijver van de populaire Merijntje Gijzen-boeken en het 21-delige stripverhaal De wereldreis van Bulletje en Bonestaak, werd vermoord als represaille jegens het Blaricumse verzet, dat een aanslag gepleegd had op De Jongs buurman, die heerbanleider van de wa was, en die in de schrijver een persoonlijke vijand zag. Dirk Coster: 'Dien Maandagavond, terwijl hij [De Jong] op de divan Anatole France lag te lezen, meldden zich aan zijn huis enige lieden aan, die zeiden van de Luchtbescherming te zijn en de verduistering te moeten controleren.' Hij noodde hen binnen. Zij dronken thee en spraken over kunst. Toen hij de mannen uitliet, schoten ze hem neer in de deuropening van zijn woning. Eān kogel trof zijn halsslagader.

De nazi-propaganda probeerde de berichtgeving over de moord zo goed mogelijk naar eigen hand te zetten, en in collaborerende kranten verschenen berichten als het volgende: 'Men meldt ons uit Den Haag, dat de gekende Brabantsche schrijver A.M. de Jong op den 18n Oktober des avonds in zijn woning te Blaricum door onbekende daders overvallen en met een revolverschot werd gedood. Daarmee hebben de terroristen die in dienst van het internationale Jodendom van Londen en Moskou staan in Nederland een schakel te meer gevoegd in de hemeltergende reeks aanslagen op vooraanstaande volksminnende en volksgeliefde mannen.' Om een dergelijke aanslag door joden aannemelijk te maken werd eveneens het bericht verspreid dat De Jong lid was van de Nationaal-Socialistische beweging.

Hij werd op 21 oktober 1943 gecremeerd in Crematorium Velsen. Zijn as is daar in het columbarium geplaatst en is op 17 januari 1995 vanaf een schip verstrooid op de Noordzee.

Het A.M. de Jong-museum is springlevend en het wordt beheerd door de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw Vossemeer. Zie http://www.amdejongmuseum.nl/