INHOUD DODENAKKER
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

DDe teksten op deze pagina's zijn voor het overgrote deel ontleend aan 'Waar Ligt Poot? - Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers', van Hans Heesen, Herry Jansen, en Ed Schilders; uitgeverij De Prom, Baarn, 1997.Matthijs van de Merwede (Heer van Clootwijk, eigenlijke achternaam Van Muylwijk; geboren zondag 7 juli 1613 [niet 1625] in Geertruidenberg) overleed mogelijk voor de zuidkust van Vietnam op 3 maart 1664. Winkler Prins Lexicon: Hij trad in dienst van de voc en in 1663 vertrok hij met een oorlogsvloot naar China en Taiwan; hij overleed op de terugreis naar Java. Andere bronnen noemen echter 1677 als jaar van overlijden (en Geertruidenberg als plaats) en staven dat met de mededeling dat uit 1675 nog een door hemzelf geschreven brief bekend is. De laatste theorie lijkt de meest waarschijnlijke, want de administratie van de Nederlands Hervormde Kerk in Geertruidenberg kent inderdaad een graf uit die tijd van een Van de Merwede, zij het dat het sinds lang geruimd is. Van de Merwede werd berucht door zijn autobiografische bundel Uytheemsen Oorlog, ofte Roomse Min- triomfen, die verboden werd om zijn 'onbeschaamd sensualisme'; op verkoop ervan stond vijfentwintig gulden boete. Hij leidde een avontuurlijk leven en schreef daarover. In 1648 was hij met Nicolaas Heinsius de oudere naar ItaliŽ gegaan, waar hij onder anderen Reyer Anslo leerde kennen. Zijn lichtzinnige levenswandel kwam hem in Rome te staan op een beschuldiging van 'nonnenschennerij' maar hij werd vrijgesproken. In april 1649 viel hij in handen van Napolitaanse bandieten maar wist door een list aan de dood te ontsnappen. De beeldhouwer Jan Gambas da Volterra zou in klei Van de Merwedes buste gemaakt hebben. Van de Merwede meende echter dat het beeld niet op hem leek, en stuurde het terug, waarna, zo luidt de anekdote, Da Volterra zo kwaad werd dat hij binnen enige dagen stierf.