INHOUD DODENAKKER
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

DDe teksten op deze pagina's zijn voor het overgrote deel ontleend aan 'Waar Ligt Poot? - Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers', van Hans Heesen, Herry Jansen, en Ed Schilders; uitgeverij De Prom, Baarn, 1997.Carel Swinkels (geboren in Amsterdam op dinsdag 26 april 1921). overleed op woensdag 23 oktober 1996 in zijn woonplaats Nuland nadat hij een maand eerder door een hersentumor werd geveld. Hij werd op 26 oktober begraven op de parochiebegraafplaats van Nuland, na een dienst in de parochiekerk van Sint-Johannes Onthoofding. Eenige maanden voordat hij, zoals zou blijken, zou overlijden deed een comité moeite de schrijver de dichter, journalist en prozaschrijver verrassen door de gemeenteraad van Nuland te vragen een bospad naar hem te vernoemen ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag. De gemeenteraad wees dit verzoek af met als typisch Nederlands argument: ‘slechts bij uitzondering’ straten te vernoemen naar levende personen. Swinkels’ reactie daarop: ‘Na mijn dood beleef ik er zelf natuurlijk geen genoegen aan.’