INLEIDING
HOME

BRAABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

Databank met biografische data en summiere bibliografische gegevens van overleden Brabantse auteurs (1400-1999)

Bronverklaring
 

Klik een databestand
Overzicht op naam
Overzicht op geboortedatum
Overzicht op geboorteplaats
Verklaring van de bronnen

 

Querido's = Querido's letterkundige reisgids van Nederland; Willem van Toorn (red.); Amsterdam 1982; het hoofdstuk over Noord-Brabant werd geschreven door Carel Swinkels. Voor de oudere letterkunde baseerde Swinkels zich hoofdzakelijk op:

F&VDB = Biografisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde, door J.G. Frederiks en F. Jos van den Branden; 2e omgewekte druk; Amsterdam, z.j. Waar nodig en mogelijk hebben wij de door Swinkels in Querido's weggelaten data opgenomen in ons overzicht.

Mezl = Met en zonder lauwerkrans, Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar; Riek Schenkeveld-Van der Dussen (hoofdred.); Amsterdam, 1997. Het standaardwerk over de schrijvende vrouw.

Paap = De paap van gramschap, Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg; Ronald Peeters; Tilburg, 1992.

CatNB= Catalogus van werken over Noord-Brabant aanwezig in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant; Den Bosch 1937.

LecRep3= Lectuur repertorium; Den Haag 1981.

WPLex = Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde; 2e druk, Amsterdam 1986.

WLP? = Waar ligt Poot? Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers; Hans Heesen, Harry Jansen, Ed Schilders; Baarn 1997.

BB = Brabantse BiografieŽn, deel 1 t/m 5.

Maas = De Nederlandsche Spectator; Nop Maas; Utrecht/Antwerpen 1986.

JMNL = verwijzing naar het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Informatie uit dit 'Levensbericht' is niet in dit overzicht opgenomen maar kan elders op het Internet gevonden worden.