INLEIDING
CUBRA HOME

BRAABANTS

AUTEURS

Databank met biografische data en summiere bibliografische gegevens van overleden Brabantse auteurs (1400-1999)

Geboortedata van 1400 tot 1930
 

Klik een databestand
Overzicht op naam
Overzicht op geboortedatum
Overzicht op geboorteplaats
Verklaring van de bronnen

Bij 'Werk' is in het geheel niet gestreefd naar volledigheid; het geeft een indruk van de terreinen waarop de auteur zich bewoog.

Indien de geboortedatum 'onbekend' is, is de auteur aan het eind van het overzicht geplaatst.

Naam: Herp, Hendrik

Geboortedatum: 1400 (?; F&VDB geven 'eerste helft der XVe eeuw')

Geboorteplaats: Erp

Datum van overlijden: 1478

Plaats van overlijden: Mechelen

Toelichting: Minderbroeder

Werk: Die grote ende Nieuwe Spieghel der Volcomenheit (14??; eeuwenlang vertaald en herdrukt); Theologia Mystica (1538; verzameld werk)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Macropedius, Georgius

Geboortedatum: 1487

Geboorteplaats: Gemert

Datum van overlijden: 1558

Plaats van overlijden: Den Bosch

Toelichting: Latijnse naam van Joris van Lanckveld; behoorde tot de Broeders des gemenen levens

Werk: Vele klassieke toneelspelen

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB; BB4

 

Naam: Goropius Becanus, Johannes

Geboortedatum: 1519 juni 23

Geboorteplaats: Gorp (Hilvarenbeek)

Datum van overlijden: 1572

Plaats van overlijden: Maastricht

Toelichting: Zie Literair Tilburg; eigenlijke naam: Jan Gerartsen van Gorp

Werk:

Bronnen: Querido's; BB1

 

Naam: Duym, jonkheer Jacob

Geboortedatum: 1547 (circa)

Geboorteplaats: Leuven

Datum van overlijden: 1624

Plaats van overlijden: Breda (?)

Toelichting: Duym was een rederijker

Werk: Een Ghedenckboeck (1606; bevat zes toneelstukken)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Baers, Johannes Paschasius

Geboortedatum: 1580 (? - exact jaartal is onbekend)

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: 1653

Plaats van overlijden: Soest

Toelichting: was predikant vanaf 1605 en werkte ook voor de West Indische Compagnie (vanaf 1625); in 1632 terug in Nederland (predikant in (Soest)

Werk: Olinda ingenomen (1630); Cornu Copiae (1648)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Poirters, Adriaen

Geboortedatum: 1605 november 2

Geboorteplaats: Oisterwijk

Datum van overlijden: 1674 juli 4

Plaats van overlijden: Mechelen

Toelichting: moraliserend volksdichter

Werk: Ydelheit des Wereldts (1644); Het Masker van de Werelt afgetrocken (1645)

Bronnen: Querido's; F&VDB; BB5

 

Naam: Zueren, Marcus van

Geboortedatum: 1612

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Datum van overlijden: 1653

Plaats van overlijden: Leiden

Toelichting: beter bekend onder de naam Marcus Zuerius Boxhorn(ius)

Werk: Nederlandse HistoriŽn (1644)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Vliet, Johannes de

Geboortedatum: 1622 april 20 (=doopdatum)

Geboorteplaats: Middelburg

Datum van overlijden: 1666 maart 18

Plaats van overlijden: Breda

Toelichting: Woonde vanaf 1648 in Breda. Jacob Cats was zijn oom. Noemde zich ook Vlitius.

Werk: Latijnse poŽzie, juridisch werk, lofzangen, berhandeling over het Fries

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Nuyts, Pieter

Geboortedatum: 1640

Geboorteplaats: onbekend

Datum van overlijden: 1708 maart

Plaats van overlijden: Breda

Toelichting: Was rentmeester van het Oude Mannenhuis in Breda, en schout van Etten, Leur en Sprundel.

Werk: De Braedasche Klio (1697; gedichten); Hofgezang, beschrijvende den Valckenberg te Breda (1700)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Milst, Nicolaus van

Geboortedatum: 1645 maart 21

Geboorteplaats: Antwerpen

Datum van overlijden: 1705 augustus 17

Plaats van overlijden: Breda

Toelichting: Pastoor van het Begijnhof in Breda vanaf 1674; vooral bekend als volksdichter; de data zijn gebaseerd op 'Nicolaus van Milst', door Anton van Duinkerken, Utrecht/Brussel 1949

Werk: Jezus gekruyst en gestorven - Vyf meditatiŽn (1693); Christelycke beweegredenen (1703)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Gordon, Geertruyd

Geboortedatum: 1649 juni 4

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Datum van overlijden: 1728 januari 12

Plaats van overlijden: Bergen op Zoom

Toelichting:

Werk: De PoŽsy van de Geest en Deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw (1710)

Bronnen: Querido's: geeft verkeerd geboortejaar; niet in F&VDB; Mezl p. 408 e.v., daar ook afbeelding titelblad

 

Naam: Bernagie, Pieter

Geboortedatum: 1656 juli 2

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: 1699 november 27

Plaats van overlijden: Breda

Toelichting: Toneelschrijver

Werk: De belachelijke jonker (1684); De huwelyken staat (1684); Het studente-leven (1684); Het betaald bedrog (1684); De ontrouwe kantoorknecht en Lichtvaardige Dienstmaagd (1685); Paris en Helene (1685); De Romanzieke juffer (1685); De mode (1698)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Weijerman, Jacob Campo

Geboortedatum: 1677 augustus 9 (mogelijk 1683)

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: 1747 maart 9

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Overleed in gevangenschap

Werk: Brabandsche Voyagie (1705); schotschriften: Den Rotterdamschen Hermes (1720-1721), Den Amsterdamschen Hermes (1721-1723), De naakte waarheyt (1736)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Effen, Justus van

Geboortedatum: 1684 februari 21

Geboorteplaats: Utrecht

Datum van overlijden: 1735 september 18

Plaats van overlijden: Den Bosch

Toelichting: Vooral bekend gebleven door zijn tijdschrift De Hollandsche Spectator (vanaf 1731); vanaf 1732 woonachtig in Den Bosch

Werk: De Hollandsche Spectator (1731), waarin hij in totaal 360 stukken schreef.

Bronnen: Querido's; F&VDB geven een verkeerde sterfdatum; WLP?

 

Naam: Zeeus, Jacob Adriaanszoon

Geboortedatum: 1686 februari 14

Geboorteplaats: Zevenbergen

Datum van overlijden: 1718 november 27

Plaats van overlijden: Zevenbergen

Toelichting: groot hekeldichter

Werk: De ongeblankette wereld (1710); De Wolf in het schaepsvel (1711)

Bronnen: Querido's; F&VDB; WLP?

 

Naam: Barueth, Joan

Geboortedatum: 1708

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: 1782 augustus 27

Plaats van overlijden: Dordrecht

Toelichting: Groot stichtelijk oevre; hij was predikant

Werk: Boetbazuin (1748; 2 delen); Hollands en Zeelands Jubeljaar (1772)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Haren, Willem van

Geboortedatum: 1710 februari 21

Geboorteplaats: Leeuwarden

Datum van overlijden: 1768 juli 4

Plaats van overlijden: Sint-Oedenrode

Toelichting: Was schout van Peelland; werd achtervolgd door schandalen en pleegde zelfmoord

Werk: Het menschelijk leven (1760)

Bronnen: Querido's; WLP?; F&VDB

 

Naam: Andriessen, Jacob Johan

Geboortedatum: 1725

Geboorteplaats: Steenbergen

Datum van overlijden: 1802 april 21

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Arts en burgemeester van Veere

Werk: Gedichten, Zede- en Mengelstoffen (1792)

Bronnen: Querido's; F&VDB

Naam: Martinet, Johannes Florentius

Geboortedatum: 1729 juli 12

Geboorteplaats: Deurne

Datum van overlijden: 1795 augustus 4

Plaats van overlijden: Amsterdam

Toelichting: Was predikant maar schreef vooral op het gebied van de natuurlijke historie

Werk: Katechismus der natuur (4 delen; 1777-1779)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Schonck, Adrianus Christianus

Geboortedatum: 1731

Geboorteplaats: Teteringen (?)

Datum van overlijden: 1775

Plaats van overlijden: Breda

Toelichting: Werd op eigen verzoek begraven in Teteringen

Werk: Herders- en visscherszangen. Brieven. Klink- en Mengeldichten (1753); het begin van babels val (1756; n.a.v. de aardbeving te Lissabon)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Palm, Cornelis van der

Geboortedatum: 1733 november 28

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1789 januari 10 (=begraafdatum)

Plaats van overlijden: Delfshaven

Toelichting: Mogelijk overleden in Delfshaven waar hij een kostschool bestierde; zeker daar begraven (F&VDB); vader van J.H. van der Palm

Werk: In dichtmaat: de beste opvoeding der jeugd (1776)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

 

Naam: Lannoy, Juliana Cornelia (baronesse) de

Geboortedatum: 1738 december 1

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: 1782 februari 18

Plaats van overlijden: Geertruidenberg

Toelichting: Zie Literair Tilburg

Werk: leo de Grootr (1767; treurspel); het beleg van haarlem (1770; treurspel); De ware liefde voor het vaderland (1777; gedicht); Het gastmaal (1777; gedicht)

Bronnen: Querido's; WLP?; F&VDB; BB2

 

Naam: Donker Curtius, Boudewijn

Geboortedatum: 1746 april 10

Geboorteplaats: Helmond (alleen in doopregister aldaar)

Datum van overlijden: onbekend (Leiden?)

Plaats van overlijden: 1832

Toelichting: Curtius is de naam van zijn moeder

Werk: Legaat van Gillis Blasius Stern (1784); Afscheid van de wereld (1819)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Vreede, Pieter

Geboortedatum: 1750 oktober 8

Geboorteplaats: Leiden

Datum van overlijden: 1837 september 21

Plaats van overlijden: Heusden

Toelichting: Had een wollenstoffenfabriek in Tilburg van 1790-1802. Woonde ook in Waalre. Vooral bekend als de dichter van het Bataafs Patriottisme.

Werk: Ode aan Noord-Brabant (1794, toen Brabant in de Unie werd opgenomen); Karakterschets ende tafereelen uit het begin der XIXe eeuw (1826; 2 delen)

Bronnen: Querido's; Paap;

 

Naam: Overstraten, Adriana van

Geboortedatum: 1756 juli 14 (gedoopt)

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Datum van overlijden: 1828 januari 10

Plaats van overlijden: Bergen op Zoom

Toelichting: Het merendeel van haar werk schreef zij samen met Petronella Moens

Werk: Vaderlandsche dichtproeve (1781); de twee treurspelen Johanna Gray en Dolsey (1790), en Amelia (1790); Erekrans op mijn geboortestad Bergen op Zoom (1788)

Bronnen: Querido's; F&VDB; Mezl: p. 707 e.v., daar afb. van een titelblad; BB2

 

Naam: Ackersdijk, mr. Willem Cornelis

Geboortedatum: 1760 december 12

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1843 februari 7

Plaats van overlijden: Rotterdam

Toelichting: vader van mr. Jan Ackersdijk

Werk: Korte beschrijving van het dorp Lommel (1808); daarnaast veel bijdragen in 'Letteroefeningen'

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Kleyn, mr. Joannes Petrus

Geboortedatum: 1760 juni 4

Geboorteplaats: Hoge Zwaluwe

Datum van overlijden: 1805 februari 20

Plaats van overlijden: Arnhem

Toelichting: Was gehuwd met Antoinette Kleijn-Ockerse

Werk: Oden en gedichten (1782); Krijgsliederen (1786); Kooserijen (1794)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Kleyn-Ockerse, Antoinette

Geboortedatum: 1763

Geboorteplaats: Vianen

Datum van overlijden: 1828 december 25

Plaats van overlijden: Leiden

Toelichting: Gehuwd met J.P. Kleyn; J.P. Hasebroek was hun kleinzoon

Werk: Gedichten (1792), Oden en ElegiŽn (1800); Gedenkzuil op hetgraf van Bellamy (1822)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Witte, Jacob Eduard de

Geboortedatum: 1763 april 2 (=doopdatum)

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1853 juni 14

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Zat zes jaar gevangen in de Gevangenpoort in Den Haag (1784-1790); leerde daar de dichteres Maria van Zuylekom kennen met wie hij in 1790 huwde.

Werk: Cephalide, een roman en geschiedenis van Timates (1787); Dichtkundige en prosaÔsche Mengelschriften (1793); Burger Herman of de Republikeinsche Vader (1795)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Hanewinkel, Stephanus

Geboortedatum: 1766 september 30

Geboorteplaats: Nuenen

Datum van overlijden: 1856 december 15

Plaats van overlijden: Ravenstein

Toelichting: dominee in diverse Brabantse plaatsen

Werk: Geschiedkundige en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch (1802; 2 delen)

Bronnen: Querido's; F&VDB; BB2

 

Naam: Broek, Joachim George le Sage ten

Geboortedatum: 1775 november 27

Geboorteplaats: Groningen

Datum van overlijden: 1847 juli 11

Plaats van overlijden: Grave

Toelichting: Zie ook onze Dodenakker

Werk: Ten Broek is de uitgever en redacteur van de eerste katholieke tijdschriften

Bronnen: Querido's; WLP?

 

Naam: Pellecom, Abraham Nicolaas van

Geboortedatum: 1780 december 6

Geboorteplaats: Arnhem

Datum van overlijden: 1849 september 29

Plaats van overlijden: Boxtel

Toelichting: Was predikant, o.a. in Prinsenhage

Werk: Het magnetismus (1816); De slag van Algiers (1818); Gedichten (1824; 2 delen).

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Vervooten, Diederica

Geboortedatum: 1788

Geboorteplaats: Steenbergen

Datum van overlijden: 1844 april 16

Plaats van overlijden: Rotterdam

Toelichting: Publiceerde vanaf 1830

Werk: Krijgsliederen; Een wapenkreet

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB; niet in Mezl;

 

Naam: Storm van 's Gravesande, Nicolaas Jeremias

Geboortedatum: 1788 maart 26

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1860 januari 2

Plaats van overlijden: Rotterdam

Toelichting: Secretaris Kamer van Koophandel in Rotterdam

Werk: Luimige gedichten (1827; verzamelde gedichten)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Ackersdijk, mr. Jan

Geboortedatum: 1790 oktober 22

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1861 juni 13

Plaats van overlijden: Utrecht

Toelichting: zoon van Mr. Willem Cornelis Ackersdijk

Werk: Verhaal eener reis in Rusland, gedaan in 1835 (1840)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Breugel Douglas, Robbert van

Geboortedatum: 1791 juli 26

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1873 november 23

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Was lid van de raad van State

Werk: Herinneringen uit 1815. Door een Frieschen vrijwilligen jager (1866)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Dam van Isselt, Edmond Willem van

Geboortedatum: 1796 februari 20

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: 1860 februari 9

Plaats van overlijden: Geldermalsen

Toelichting: Was militair

Werk: Eerstelingen (1816); Gedichten (1823); Leonard en Lotje (1827); Hassan of de negers (1829); Herman (1856).

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Rijsingen, Marcel van

Geboortedatum: 1796 november 11

Geboorteplaats: Eindhoven

Datum van overlijden: 1827 november 3

Plaats van overlijden: Lokeren

Toelichting: Was onderwijzer in Lokeren; gelegenheidsgedichten en hekelverzen

Werk: Den Yver (1825); Volksbeschaving (1826)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Hirschig Czn, Antonius

Geboortedatum: 1802 meert 16

Geboorteplaats: Ginneken

Datum van overlijden: 1871maart 13

Plaats van overlijden: Amsterdam

Toelichting: geen

Werk: Kleinigheden in rijm en onrijm (1830); Bloemen en vruchten (1851); Objectieve en subjectieve PoŽzy (1861)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Wap, Jan Jacobus Franciscus

Geboortedatum: 1806 mei 1

Geboorteplaats: Rotterdam

Datum van overlijden: 1880 maart 7

Plaats van overlijden: Delft

Toelichting: Vanaf 1828 in Breda; was leraar Nederlands aan de KMA; vanaf 1840 in den Bosch redacteur van de Noord Brabander

Werk: Mijn vaderlandsche zangen (1831); Briefwisseling over godgeleerde onderwerpen met Bilderdijk (1832)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Schotel, Gilles Dionysius Jacobus

Geboortedatum: 1807 april 9

Geboorteplaats: Dordrecht

Datum van overlijden: 1892 december 9

Plaats van overlijden: Leiden

Toelichting: Predikant in Lage Zwaluwe, Chaam, Alphen, Baarle-Nassau; vanaf juni 1846 in Tilburg

Werk: Tilburgsche avondstonden (1850)

Bronnen: Querido's; F&VDB; Paap: daarin eerste doopnaam als Gillis; BB1: Gillis

Naam: Clemens, Christiaan Hendrik

Geboortedatum: 1808

Geboorteplaats: Utrecht

Datum van overlijden: 1841

Plaats van overlijden: Nijmegen

Toelichting: Na de Belgische omwenteling onderwijzer in Gemonde

Werk: Krijgsverhalen (1932); Lambert Broussard (1833; historische roman); Nieuwe schetsen uit Noord-Brabant, Limburg en BelgiŽ (1840)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Hasebroek, Elisabeth Johanna

Geboortedatum: 1811 april 4

Geboorteplaats: Leiden

Datum van overlijden: 1887 september 12

Plaats van overlijden: Amersfoort

Toelichting: Woonde enige tijd in Breda bij dominee J.P. Hasebroek, haar broer

Werk: Te laat (1838); Elise (1839); Twee vrouwen (1840); De bedevaartgangers (1841); De vrouwen der hervorming (1859)

Bronnen: Querido's; F&VDB; Mezl: p. 852 e.v., en daar ook portret

 

Naam: Oortman, Martinus
Geboortedatum: 1812 september 18
Geboorteplaats: Rotterdam
Datum van overlijden 1898 december 17
Plaats van overlijden: Berghem
Toelichting: hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School te Berghem
van 1 april 1837 tot 1 mei 1890
Werk:
- Neerlands Geliefden Koning, Feestlied toegezongen op 6 december 1841
- Opwekking, een lierzang voorafgegaan door een beknopt verslag der overstroming (1850)
- Nederland in 1853 Ė dithyrambe
Bronnen: Querido's; Ďt Vagevenster nummer 28, maart 2009; periodiek van Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem. (Met dank aan Gerrit Laurenssen)

 

Naam: Snieders, Jan Renier

Geboortedatum: 1812 november 22

Geboorteplaats: Bladel

Datum van overlijden: 1888 april 9

Plaats van overlijden: Turnhout

Toelichting: Broer van August Snieders. Schreef romans en verhalen over De kempen

Werk: Het kind met den helm (1852); De meesterknecht (1855); De lelie van het gehucht (1860)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Hoek, Johannes

Geboortedatum: 1813 april 7

Geboorteplaats: Engelen (bij den Bosch)

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Predikant

Werk: Mina en Betsy (1848); Jan Beitel, een kinderhuisjongen (1862); Agathe (1868)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Jong van Rodenburgh, Cornelius Marius de

Geboortedatum: 1816 april 15

Geboorteplaats: Vught

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Militair en reiziger; zoeaaf

Werk: Schetsen en toneelen uit Tyrol en ItaliŽ (1859); Schetsen en toneelen uit den Atlas en den AoŽres (1869)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Engelbregt, Adrianus Carolus

Geboortedatum: 1816 juni 10

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Was o.a. redacteur van de Gids (vanaf 1863); schreef onder pseudoniem Adriaan

Werk: Brieven uit Parijs (1848)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Banning, Henricus Adrianus

Geboortedatum: 1818 augustus 25

Geboorteplaats: Utrecht

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Was aanvankelijk redacteur van de Tijd; vanaf 1867 hoofdredacteur van De Katholieke Illustratie in Den Bosch; kreeg de bijnaam 'de Hollandse Conscience' en dus:'hij leerde het Roomse volk lezen'.

Werk: De beeldstormer en zijn dochter (1862); Ko Folkes, een Amsterdamsche geschiedenis (1867); De heks van de Amersfoortsche heide (1867); Drie eeuwen geleden (1868); Passiebloemen in Kennemerland geplukt (1868).

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Lindo, Mark Prager

Geboortedatum: 1819 september 19

Geboorteplaats: Londen

Datum van overlijden: 1877 maart 9

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Vanaf 1853 leraar Engels aan de KMA in Breda; schreef onder het pseudoniem De oude heer Smits in De Nederlandsche Spectator een groot oeuvre

Werk: Brieven en uitboezemingen van den Ouden Heer Smits (1855); Uittreksels uit het dagboek van wijlen den heer Janus Snor (1865)

Bronnen: Querido's; WLP?; F&VDB

 

Naam: Kremer, Arnoldus Johannes Cornelius

Geboortedatum: 1821 september 28

Geboorteplaats: Heeze

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant; ook onder pseudoniem Cornelius

Werk: Acht zangen bij de maskerade der Utrechtse studenten (1851); Hartsgeheimen (1853)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Mulder, Lodewijk

Geboortedatum: 1822 april 9

Geboorteplaats: Den Haag

Datum van overlijden: 1907

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Vanaf 1851 in Breda; was bevriend met Mark Prager Lindo, en met hem oprichter van De Nederlandsche Spectator (1856)

Werk: Jan Faessen (1856; historische roman in 2 delen)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Calcar-Schiotling, Elisa Carolina Ferdinanda van

Geboortedatum: 1822 november 19

Geboorteplaats: Amsterdam

Datum van overlijden: 1904

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Vanaf 1849 in Breda

Werk: Blikken in het rond (1840); Hermine (1840, roman in 2 delen); Tilburgsche mijmeringen (over haar bezoek aan dominee G. Schotel; 1840); Uit verre landen en van nabij (1840); De dertiende. Een familiedrama (1857; toneel)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Prins, Hubertina

Geboortedatum: 1824

Geboorteplaats: Chaam

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Schreef gelegenheidsliederen

Werk: Geuzen paaschlied (1872); Lentelied (1874)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB; niet in Mezl;

 

Naam: Ising, Arnold Leopold Hendrik

Geboortedatum: 1824 september 24

Geboorteplaats: Heusden (Oost-Vlaanderen)

Datum van overlijden: 1898 oktober 14

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Oprichter en redacteur van De Nederlandsche Spectator

Werk: De markiezin van Solange (1854); Freule Marie (1875)

Bronnen: Querido's; F&VDB geeft geheel verkeerde datum van overlijden: 12 april 1886; zie Nop Maas p. 342 omtrent juiste datum; portret: Maas p. 343

 

Naam: Snieders, August

Geboortedatum: 1825 mei 8

Geboorteplaats: Bladel

Datum van overlijden: 1904

Plaats van overlijden: Borgerhout

Toelichting: Broer van Jan-Renier Snieders

Werk: Op den toren (1869); Waar is vader? (1874); Alleen in de wereld (1880)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Bilt la Motthe, Cornelis van der

Geboortedatum: 1829 augustus 18

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1868 augustus 8

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: journalist en letterkundige; woonde o.a. in Besoyen, Oisterwijk, Oirschot. Overleed 'door overmatige inspanning' in zijn letterarbeid waarmee hij zijn verarmde ouders probeerde te onderhouden [geciteerd in F&VDB]

Werk: Het oude huis (1855); Eene vertelling voor meisjes (1855); Een kerkgang te Tilburg (1855); De roman van Blijdenhoeve (1857)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Stokvis, Tilmannus

Geboortedatum: 1829 juni 17

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Vanaf 1874 president van seminarie Kuilenburg

Werk: De lelie van Quito (1860); Lijdenshymnen (1865); Lofliederen der kerk (1870)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Ruytenburg, Leopold Matthijs

Geboortedatum: 1830

Geboorteplaats: Zevenbergschenhoek

Datum van overlijden:

Plaats van overlijden:

Toelichting: Novellist; ook onderpseudoniem Frans Wilge

Werk: Zomernachtsdroom; Dirk Durvers; Als commensaal; Zomerlingen

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

Naam: Lakerveld, Gisbertus Jan van

Geboortedatum: 1831

Geboorteplaats: Moordrecht

Datum van overlijden: 1901

Plaats van overlijden: Delft

Toelichting: predikant in Helmond 1867-1897, daarna in Hilvarenbeek

Werk: Uit de onderscheiden leeftijd, verspreide en andere liederen en gedichten (????)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Fritsen, Everhardus Henricus Antonius

Geboortedatum: 1833

Geboorteplaats: Aarle-Rixtel

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Arts. Verliet in 1881 Helmond en ging naar Oirschot

Werk: Nieuwe fabelen voor de Nederlandsche Jeugd (1868)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Perk, Marie Adrien

Geboortedatum: 1834 april 23

Geboorteplaats: Delft

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: De vader van Jacques Perk, en broer van schrijfster Betsy Perk, was predikant in Breda van 1868 tot 1872

Werk: Ons Hedendaagsche toneel (1868), Eeen bezoek te Mets (1870), Ontmoetingen en indrukken (1871), Een reŁnie en uitvaart (1871).

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Oort, Petrus van

Geboortedatum: 1834 oktober 20

Geboorteplaats: Helmond

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: Barneveld (?)

Toelichting: Was stuurman op zee; voer op AziŽ en Amerika; na zijn pensionering naar Barneveld

Werk: Schipper Verduin (1880; Zeeuwse roman); Wouter Leuvenaar en twee andere vertellingen (1882); Aan wal en aan boord (1883); Uit het koopvaardijleven (1882)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Bressers, Adolf

Geboortedatum: 1835

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Kunstschilder en toneelschrijver

Werk: Les jeunes Tyroliennes (1863); Pierrot le Wallon of daegs na Vastenavond (1863); De Dronkaerd (18??)

Bronnen: Querido's; F&VDB; niet in Paap;

 

Naam: Balsem, Nicolaas Cornelis

Geboortedatum: 1835 november 19

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1884 maart 30

Plaats van overlijden: Lagezwaag

Toelichting: predikant; zijn poŽzie werd postuum uitgegeven

Werk: Dichterleven en levenspoŽzie (1884)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Gobťe, Theodoor Carel

Geboortedatum: 1836 december 10

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1885 september 23

Plaats van overlijden: Batavia

Toelichting: Was zeeman; schreef zijn boek onder pseudoniemMarino

Werk: Bijna gestrand (1884)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Drabbe, Johan

Geboortedatum: 1839 oktober 14

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: schreef onder het pseudoniem Guido

Werk: Aan de kunst gewijd (1875; drama)

 

 

Naam: Gobťe, Emilie Cornelie Wilhelmine

Geboortedatum: 1839 september 28

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Schreef onder pseudoniem Christine Muller

Werk: Lief en leed uit een kleine wereld (1869); Wilmerdonk (1879)

Bronnen: Querido's; F&VDB; niet in Mezl;

 

Naam: Dolmans, Henricus Johannes

Geboortedatum: 1840 mei 18

Geboorteplaats: Maarssen

Datum van overlijden: 1899 december 12

Plaats van overlijden: Tilburg

Toelichting: Zie Literair Tilburg; schreef gelegenheidsgedichten die nooit gebundeld zijn

Werk: Feestlied bij het vijftig jarig priesterschap van mgr. Joannes Zwysen (1868)

Raadsels: CatNB geeft onder Dolmans (kolom 316) twee titels van gelegenheidsgedichten die, gezien de data onmogelijk door Dolmans geschreven kunnen zijn: Gezangen bij gelegenheid der viering van flora- of koppermaandag ter nagedachtenis van laurens Koster (1815), en: Gezangen ter gelegenheid van de school-inwijding te Tilburg (1836).

Bronnen: Querido's; BB2

 

Naam: SŲhngen, J.

Geboortedatum: 1841

Geboorteplaats: Oirschot

Datum van overlijden: 1918

Plaats van overlijden: Hoorn

Toelichting: geen

Werk: Uit de Meyerij (schetsen; 1888)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Bergh, Jacobus Adrianus de

Geboortedatum: 1844 juli 6

Geboorteplaats: Boxmeer

Datum van overlijden: 1888 januari 27

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Schreef ook onder het pseudoniem FranÁois Colline

Werk: Tante Saarkes testament, een Noordbrabantse Novelle (1872); De Paauw's luchtreize (1876; reisverslag in een luchtballon).

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Vesters, Johannes Antonius

Geboortedatum: 1844 september

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1881 januari 13

Plaats van overlijden: Nieuwkuyk (? Daar was hij als journalist geweest om de overstromingen te zien; op de terugweg raakte hij te voet in een sneeuwstorm, wat hem het leven kostte

Toelichting: Gebruikte als pseudoniemen Brabantius en Jan van Riethoven

Werk: De erfgename van Duivenvoorde; Het geheim van den monnik; De bestedeling, Eene Noordbrabantsche dorpsgeschiedenis. [jaartallen niet gegeven in Querido's]

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Hoogstraten, P.F. Thomas van

Geboortedatum: 1845 september 7

Geboorteplaats: Escharen

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Predikhaar

Werk: God en mensch (1872; gedichten); Een blik op de toekomst der wetenschap (1874; gedichten)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Lovendaal, Gijsbertus Wilhelmus

Geboortedatum: 1847 februari 11

Geboorteplaats: Nijmegen

Datum van overlijden: 1939 januari 18

Plaats van overlijden: Grave

Toelichting: tekstdichter in de romantische traditie

Werk: Veel van zijn teksten zijn op muziek gezet door Nederlandse componisten

Bronnen: Querido's; WLP?; niet in F&VDB

 

Naam: Rovers, E.A.

Geboortedatum: 1848

Geboorteplaats: Asten

Datum van overlijden: 1908

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: schreef onder het pseudoniem H. Hollidee

Werk: Etsen naar het leven (1881; zeven Brabantse schetsen)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Jonckbloet, Godfried DaniŽl Augustinus

Geboortedatum: 1848 augustus 28

Geboorteplaats: Eindhoven

Datum van overlijden: 1918

Plaats van overlijden: Maastricht

Toelichting: Missionaris en leraar klassieke talen

Werk: Uit Nederland en Insulinde (????); Uit eigen en vreemde gaarde (1884, gedichten)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Duchateau, Anton Johannes

Geboortedatum: 1850 april 3

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Commies bij de spoorwegen

Werk: Irma (1881); De Invasie der Duitschers. Eene Fantazie (1882); Zo'n Stormvogel (1885)

Bronnen: Querido's; F&VDB; Paap (ook daar geen overlijdensinformatie)

 

Naam: Boudier, Hendrik Petrus

Geboortedatum: 1850 september 3

Geboorteplaats: Waalwijk

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Handelsreiziger

Werk: Toneel: Een gedwongen huwelijk (1883); Antonia (1883)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Stratenus, Louise Antoinette

Geboortedatum: 1852 augustus 3

Geboorteplaats: Zeist

Datum van overlijden: 1908

Plaats van overlijden: Prinsenhage

Toelichting: Vanaf 1877 in Breda, vanaf 1887 in Prinsenhage; groot oeuvre

Werk: Noordsche bloemen (1876; gedichten); Hoogmoed (18?? - toneel); Lindendaal (1890; roman)

Bronnen: Querido's; F&VDB; niet in Mezl;

 

Naam: Sassen, August Hendrik

Geboortedatum: 1853 maart 6

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1913 juni 22

Plaats van overlijden: Den Haag

Toelichting: Gemeentearchivaris van Helmond; Vanaf 1 oktober 1883 secretaris van het door hem opgerichte Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis, taal en letterkunde, dat hij ook illustreerde. Vele belangrijke historische publicaties.

Werk: Historische en topografische atlas van Helmond (1881); De Heeren van Helmond (1882); geschiedenis van de Schutterij der Kolveniers te Helmond (1882); Noordbrabantsche Volksalmanak (1889).

Bronnen: Querido's; F&VDB; BB3;

 

Naam: Teulings, Gerardus Christianus Jacobus

Geboortedatum: 1855

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1916

Plaats van overlijden: Den Bosch (?)

Toelichting: Vanaf 1880 redacteur Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbosche Courant; zijn romans verschenen daarin als feuilleton, alsook schetsjes onder pseudoniem G. van den Wald

Werk: Dokter Geetham; De misdaad van St. Cloud (als Adolf Mercier); Daantje Woenders (als Schuz); Maria Vergeer; Villa Catherina (als G.C. Jacobs) [geen jaartallen in Querido's]

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Lans, Johannes Romboldus van der

Geboortedatum: 1855 juli 1

Geboorteplaats: Den Haag

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Was o.a. redacteur van De Katholieke Illustratie en medewerker aan veel katholieke bladen

Werk: De nachtelijke zangers (18880); Kruis en adelaar (1881); Tenochtitlan (1881); De gouden dubloen (1883); Verzamelde gedichten (1886)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Gijsen, Egidia Maria Helena - 'Marie'-

Geboortedatum: 1856 april 21

Geboorteplaats: Gouda

Datum van overlijden: 1936 november 20

Plaats van overlijden: Berlicum

Toelichting: Veel van haar romans hebben een Brabantse achtergrond

Werk: Bror en Hanne (1916); Terug uit (1917); Hoger op (1918); Een uit velen (1925); Aan de boschdreef (1928)

Bronnen: Querido's; BB1, met portret;

 

Naam: Kollewijn, Roeland Anthonie

Geboortedatum: 1857 maart 30

Geboorteplaats: Amersfoort

Datum van overlijden: 1942 februari 7

Plaats van overlijden: Helmond

Toelichting: Vestigde zich in 1921 in Helmond. IJveraar voor spellingvernieuwing; schreef romans onder het pseudoniem C.P. Brandt van Doorne

Werk: onbekend

Bronnen: Querido's; WLP?; Levensbericht in JMNL

 

Naam: Ouwerling, Hendrik Nicolaas

Geboortedatum: 1861 december 24

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1932 oktober 12

Plaats van overlijden: Deurne

Toelichting: Bevriend met August Sassen en H.H.J. Maas; stimuleerde Antoon Coolen tot het schrijverschap; bezorgde Anton Roothaert hetmateriaal voor de historische roman 'Die verkeerde weereldt'

Werk: Jasper de bedelaar (????); Uit de donkere gewesten (1908); geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel, en Vlierden (1933; voltooid door Jac. Heeren)

Bronnen: Querido's; BB2

 

Naam: Ruyter, Andries de

Geboortedatum: 1862 mei 23

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: Antwerpen (?)

Toelichting: Tabakshandelaar in Antwerpen

Werk: Verborgen lijden, eene schets uit het dagelijks leven (18??)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Leopold, Jan Hendrik

Geboortedatum: 1865 mei 11

Geboorteplaats: Arnhem

Datum van overlijden: 1925 juni 21

Plaats van overlijden: Rotterdam

Toelichting: Vaak wordt aangenomen dat Leopold in Den Bosch geboren is.

Werk: nvt

Bronnen: Querido's; WLP?

 

Naam: Weggeman Guldemont, Emilie

Geboortedatum: 1867

Geboorteplaats: Eindhoven (Gestel)

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Religieuze geschriften

Werk: Gelofte van kuisch, episode uit het leven van een jong priester (1901); Catharina van Siena (roman; z.j.)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB; niet in Mezl;

 

Naam: Heuvel, Henri van den

Geboortedatum: 1867

Geboorteplaats: Uden

Datum van overlijden: 1940

Plaats van overlijden: Merksem

Toelichting: Ook onder pseudoniemen Hein Schouten en H.v.K.

Werk: De legende der zalige Panasia (????); Liedekens uit oude dagen; Uit het land van Ravenstein, of het lustige leven van Naat Piek (1933)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Reddingius, Joannes

Geboortedatum: 1873

Geboorteplaats: Deurne

Datum van overlijden: 1944

Plaats van overlijden: Bennekom

Toelichting: Zoon van een dominee

Werk: De speelman van Deurne (postuum, 19??)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Simons, G.J.M.

Geboortedatum: 1876

Geboorteplaats: Utrecht

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: woonde in Bergen op Zoom van 1879 tot 1898

Werk: Op den Zoom (1904; schetsen over Bergen op Zoom)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Vijgh, Samuel Gijsbert van der

Geboortedatum: 1876 mei 25

Geboorteplaats: Zevenbergen

Datum van overlijden: 1899 december 16

Plaats van overlijden: Bussum (woonde in Walden, de kolonie, gesticht door Frederik van Eeden)

Toelichting: overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een zelfmoordpoging

Werk: Een hinderpaal (1900)

Bronnen: Querido's; WLP?

 

Naam: Delft, Antonius Henricus Johannes van

Geboortedatum: 1876 september 14

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: 1958 juli 24

Plaats van overlijden: Tilburg

Toelichting: Was pastoor in Sint-Anthonis, waar hij ook begraven ligt

Werk: Saul en David (1914; bijbels toneelstuk)

Bronnen: Querido's; Paap (geeft als derde doopnaam Josephus);BB2: geeft als derde doopnaam Joseph; daar ook portret

 

Naam: Maas, Herman H.J.

Geboortedatum: 1877

Geboorteplaats: Oostrum (bij Venray)

Datum van overlijden: 1958

Plaats van overlijden: Eindhoven (Stratum)

Toelichting: Hij was bijgenaamd 'Schrijver van de Peel'; ondervond felle tegenkanting van de geestelijkheid wegens de misstanden die hij in zijn werk aan de kaak stelde

Werk: Peel en Maas (1896); Het goud van de Peel (1917); Onder de gloeilamp (1947; over Eindhoven als Philips-stad)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Smulders, Willem Hubert Albert Smulders

Geboortedatum: 1879

Geboorteplaats: Rosmalen

Datum van overlijden: 1942

Plaats van overlijden: Nijmegen

Toelichting: Priester-dichter

Werk: Cantica Graduum (1906; gebundelde poŽzie)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Koenen, Marie

Geboortedatum: 1879 januari 19

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1959 juli 11

Plaats van overlijden: Maastricht

Toelichting: Woonde slechts het eerste levensjaar in Den Bosch

Werk: De Moeder; Wassend graan.

Bronnen: Querido's; WLP?

 

Naam: Meer de Walcheren, Pieter van der

Geboortedatum: 1880 september 10

Geboorteplaats: Utrecht

Datum van overlijden: 1970 december 15

Plaats van overlijden: Oosterhout

Toelichting: Overleed als Benedictijner monnik in de abdij; peetvader van Frederik van EEden sinds diens bekering; zie ook onze Dodenakker

Werk: Mijn Dagboek (vele drukken; handelt over zijn bekering tot het katholicisme)

Bronnen: Querido's; WLP?; BB3;

 

Naam: Zoetmulder, Adriaan Jurriaan

Geboortedatum: 1881

Geboorteplaats: Schiedam

Datum van overlijden: 1972

Plaats van overlijden: Eindhoven

Toelichting: Schreef ook onder de naam Archibald Laafs; verbleef ook in Oisterwijk; in 1942 gegijzeld in Sint Michielsgestel

Werk: In retraite (????, roman); In de greep van den tijd (????, roman met Oisterwijk als decor)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Kok, Anthonij -'Antony'-

Geboortedatum: 1882 april 18

Geboorteplaats: Rotterdam

Datum van overlijden: 1969 oktober 29

Plaats van overlijden: Haarlem

Toelichting: Woonde lange tijd in Tilburg; mede-oprichter van De Stijl; zie Literair Tilburg

Werk: zie Literair Tilburg

Bronnen: WLP?

 

Naam: Gosler, Joan Christiaan Eleonor

Geboortedatum: 1882 maart 12

Geboorteplaats: Deventer

Datum van overlijden: 1886 november 12

Plaats van overlijden: Haarlem

Toelichting: was van 1851 tot 1859 kostschoolhouder in Bergen op Zoom en Tilburg

Werk: schreef novellen onder het pseudoniem Chr. van Sparen en een roman: De uitdrager (1868)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Sloot, Adrianus Johannes Hubertus van der

Geboortedatum: 1883

Geboorteplaats: Maashees

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Onderwijzer

Werk: De strijd om Merweda. Anno 1018 (1886); De laatsten der Hoekschen onder Frans van Brederode (1887)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Lutkie, Wouter(us) Leonardus

Geboortedatum: 1887 februari 23

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1968 januari 23

Plaats van overlijden: Nuland

Toelichting: In Nuland woonde hij in het huis 'Soli Deo' van waaruit hij o.a. het tijdschrift Aristo uitgaf; priester

Werk: Van Toorop naar Mussolini (1928); ItaliŽ dat mijn hart heeft (1934)

Bronnen: Querido's; BB2

 

Naam: Jong, A.M. de

Geboortedatum: 1888 maart 29

Geboorteplaats: Nieuw Vossemeer

Datum van overlijden: 1943 oktober 18

Plaats van overlijden: Blaricum

Toelichting: Vermoord door NSB'ers

Werk: De cyclus over Merijntje Gijsen (eerste deel 'Het verraad' in 1925) blijft zijn bekendste werk

Bronnen: Querido's

 

Naam: NŤve, Ed. de

Geboortedatum: 1889 juni 7

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: 1961 okotober 27

Plaats van overlijden: Amsterdam

Toelichting: Was gehuwd met Jean Rhys en HenriŽtte van Eyk; pseudoniem van Willem Johan Marie Lenglet

Werk: Bij ons op den Heuvel (1948)

Bronnen: WLP?; niet in Querido's

 

Naam: Wijhe-Smeding, Alie van

Geboortedatum: 1890 juli 17

Geboorteplaats: Enkhuizen

Datum van overlijden: 1938 juli 5

Plaats van overlijden: Den Bosch

Toelichting: Vanaf 1932 met haar man, die dominee was, in Vught

Werk: De naakte waarheid; De zondaar; Tussen twee dromen (1935); Bruggenbouwers (1938)

Bronnen: Querido's; WPlex;

 

Naam: Roothaert, Antonius Martinus Henricus - 'Anton'-

Geboortedatum: 1896 juni 9

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: 1967 maart 29

Plaats van overlijden: Deurne

Toelichting: Zie Literair Tilburg

Werk: Doctor Vlimmen (1936); Die Verkeerde Weereldt (1939; over Deurne in de tweede helft van de 17e eeuw)

Bronnen: Querido's (geeft verkeerde geboortedatum en verkeerde geboorteplaats); Paap; BB3

 

Naam: Coolen, Antoon

Geboortedatum: 1897 april 17

Geboorteplaats: Wijlre

Datum van overlijden: 1961 november 9

Plaats van overlijden: Eindhoven (in ziekenhuis Sint-Jozef)

Toelichting: Lagere school in Deurne; seminarie in Heeswijk; vanaf 1933 weer terug in Deurne; later in Waalre waar hij tot zijn dood woonde. Groot oeuvre, zeer Brabants georiŽnteerd (de Peel)

Werk: Kinderen van ons volk (1928); Peelwerkers (1933); De goede moordenaar (1931); Dorp aan de rivier (1936); Herberg In 't Misverstand (1938).

Bronnen: Querido's; WLP?; BB2

 

Naam: Man, Herman de

Geboortedatum: 1898 juli 11

Geboorteplaats: Woerden

Datum van overlijden: 1946 november 14

Plaats van overlijden: Schiphol

Toelichting: Kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk; De Man vestigde zich in 1929 in Berlicum

Werk: Het wassende water is zijn bekendste roman.

Bronnen: Querido's; WLP?

 

Naam: Michel, Ernest

Geboortedatum: 1899

Geboorteplaats: Eindhoven

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Controversieel auteur met fascistische overtuiging

Werk: het Mes (1928); Zwarte verzen (1929); Anti-Homo (1929)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Panhuijsen, Jos

Geboortedatum: 1900 mei 13

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: 1986 januari 21

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Gedichten, essays, romans

Werk: Leven alleen is niet genoeg (1954); Iedereen weet het beter (1955); Gewoon bespottelijk (1956); De pornograaf (1961; waarmee hij zich verweerde tegen de aantijging dat hij heimelijk ook pornografie publiceerde)

Bronnen: Querido's; Paap; Schouw p. 240 (overlijdensdatum)

 

Naam: Elias, Eduard

Geboortedatum: 1900 september 12

Geboorteplaats: Eindhoven (Strijp)

Datum van overlijden: 1967 januari 14

Plaats van overlijden: Delft

Toelichting: Overleed in de trein naar Parijs op het station van Delft; woonde in Den Haag; befaamd columnist onder vele pseudoniemen

Werk: Praetvaria (19??)

Bronnen: Querido's; WLP?

 

Naam: Breedveld, Walter

Geboortedatum: 1901

Geboorteplaats: Den Bosch

Datum van overlijden: 1977 december 18

Plaats van overlijden: Tilburg

Toelichting: Zie ook onze dodenakker; zijn echte naam luidt Petrus Marinus Franciscus van den Bogaert ('Piet')

Werk: Zeer uitgebreid oeuvre; in en rond Den Bosch spelen: De kieviten (1952); Heinrich Apfel - Johan Apfel (1960); Seger Baas (1965). Hedel: Sandra (1954). Engelen: De open stad (1963).

Bronnen: Querido's; Paap.

 

Naam: Knuvelder, Gerard(us) Petrus Maria

Geboortedatum: 1902 januari 25

Geboorteplaats: Arnhem

Datum van overlijden: 1982 juni 29

Plaats van overlijden: Eindhoven

Toelichting: Studeerde Nederlands in Tilburg, leraar in bergen op Zoom en Eindhoven

Werk: Bezuiden de Moerdijk (1929); Vanuit Wingewesten 91930)

Bronnen: Querido's; BB3

 

Naam: Duinkerken, Anton van

Geboortedatum: 1903 januari 2

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Datum van overlijden: 1968 juli 27

Plaats van overlijden: Nijmegen

Toelichting: Van Duinkerken is het pseudoniem van W.J.M.A. Asselbergs. Zie Literair Tilburg

Werk: Hij schreef tientallen boeken: essays, gedichten, pamfletten.

Bronnen: Querido's; BB3; WLP?

 

Naam: Nooteboom, Urias Henricus Alphonsus - 'Uri'-

Geboortedatum: 1903 juli 12

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: 1945 april 12

Plaats van overlijden: Zutphen

Toelichting: Vermoord door een Duitse sluipschutter; zie Literair Tilburg

Werk: Jaren en jeugd in Brabant (z.j.)

Bronnen: Querido's; Paap; BB1;

 

Naam: Vlemminx, Paul

Geboortedatum: 1907

Geboorteplaats: Schijndel

Datum van overlijden: 1972

Plaats van overlijden: Den Bosch

Toelichting: Echte naam luidt Ferdinand Wijnand Smulders; woonde ook in Udenhout

Werk: Den hof der jonkheid 91931); Ontginningen (1935).

Bronnen: Querido's

 

Naam: Valkenier, Frank

Geboortedatum: 1907 september 2

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: 1999

Plaats van overlijden: Tilburg

Toelichting: Pseudoniem van Franciscus Josephus Henricus Maria - 'Frans' - van der Ven.Hoogleraar sociaal recht te Tilburg. Oprichter Brandon Pers (1971). Drijvende kracht achter Brabantia Nostra (1935-1942)

Werk: Tientallen bundels (ook vertaalde gedichten) waaruit in 1977 een keuze werd gepubliceerd: Niet langer dan een uur: selectie uit de gedichten van Frank Valkenier.

Bronnen: Querido's; Paap;

 

Naam: Bourbon, Louis de

Geboortedatum: 1908 december 27

Geboorteplaats: Renkum

Datum van overlijden: 1975 januari 8

Plaats van overlijden: Arnhem

Toelichting: Was burgemeester van Oss; hij meende een afstammeling te zijn van Lodewijk XVII, en dus aanspraak te mogen maken op de Franse troon

Werk: Het negende uur (over de Lodewijk-kwestie; 1950); poŽzie

Bronnen: Querido's; WLP?; BB3

 

Naam: Hoek, Lucianus Albertus Matthias Maria - 'Luc'- van

Geboortedatum: 1910 juni 30

Geboorteplaats: Tilburg

Datum van overlijden: 1991 januari 29

Plaats van overlijden: Goirle

Toelichting: Allereerst beeldend kunstenaar, dan dichter en prozaschrijver

Werk: Gedichten: Tussen Demer en Dommel (1935); De Roothoorn (1938); Grisaille (1947). Proza: Het jaar van de late nachtmis (1946)

Bronnen: Querido's; Paap;

 

Naam: Har (Christiaan Hendrik Clemens) Scheepens

Geboortedatum: 1911

Geboorteplaats: Gilze

Datum van overlijden: 1979 augustus

Plaats van overlijden: Alkmaar

Toelichting: Won in 1952 de eerste Literatuurprijs van de Groot-Kempische Cultuurdagen in Hilvarenbeek

Werk: Grillig geld (19??; roman met Gilze als decor); Het gevecht met den duivel; Rood als scharlaken; De haan kraait ten derden male; Op zoek naar de bron; Lof der vriendschap

Bronnen: Querido's; LecRep3

 

Naam: Kortooms, Toon

Geboortedatum: 1916

Geboorteplaats: Deurne

Datum van overlijden: 1999 februari 5

Plaats van overlijden: Bloemendaal

Toelichting: Zie onze Dodenakker

Werk: Groot oeuvre: Beekman en Beekman (1948); Help! De dokter verzuipt (1968).

Bronnen: Querido's

 

Naam: Voeten, Bert

Geboortedatum: 1918 juli 6

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: 1992 december 26

Plaats van overlijden: Amsterdam

Toelichting: Was gehuwd met Marga Minco

Werk: Menselijkerwijs (1958; verzamelde gedichten)

Bronnen: Querido's; WLP?

 

Naam: Swinkels, Carel

Geboortedatum: 1921 april 26

Geboorteplaats: Amsterdam

Datum van overlijden: 1996 oktober 23

Plaats van overlijden: Nuland

Toelichting: Zie ook onze Dodenakker; vanaf 1953 in Nuland gevestigd

Werk: De rieraden (roman); De wegenwacht is altijd vriendelijk (verhalen); gedichten: De dames van de zondag; De goden slapen; Terug in het gras; Jan met het Visoog - Condť - Het vaderland (1971)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Elemans, Jan

Geboortedatum: 1924

Geboorteplaats: Huisseling (Ravenstein)

Datum van overlijden: nvt

Plaats van overlijden: nvt

Toelichting: Zie ook Literair Tilburg

Werk: De keerakker (1951); Het haargetouw (1961); Tempel van Zeus (1969)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Babylon, Frans

Geboortedatum: 1924 maart 18

Geboorteplaats: Deurne

Datum van overlijden: 1968 21 augustus

Plaats van overlijden: Zandvoort

Toelichting: Pleegde zelfmoord in zee; zijn echte naam is Frans Obers, broer van Leo Obers (zie Leon van Kelpenaar)

Werk: In rijping (1952); Bezonken keuze (1955); Privťfeest (1955)

Bronnen: Querido's; WLP?; BB3;

 

Naam: Kelpenaar, Leon van

Geboortedatum: 1930 maart 27

Geboorteplaats: Deurne

Datum van overlijden: 1951 augustus 23

Plaats van overlijden: Meijel

Toelichting: Verdronken in de Noordervaart bij Meijel; zijn echte naam luidt Leo Obers; broer van Frans Obers (zie Frans Babylon)

Werk: In memoriam Leon Leon van Kelpenaar (postuum; verzamelde gedichten; 1951)

Bronnen: Querido's; WLP?

 

ONBEKENDE GEBOORTEDATA

Naam: Ulaeus, Johannes

Geboortedatum: onbekend

Geboorteplaats: Amsterdam (?); in 1665 student in Utrecht

Datum van overlijden: 1732

Plaats van overlijden: Tilburg (?)

Toelichting: Echte naam was wsch. Jan den Uyl; was predikant in Tilburg en Goirle van 1684-1732

Werk: Harders-Sanghen van Virgilius (1666)

Bronnen: Querido's; F&VDB; Paap;

 

Naam: Coolen de oudere, Antoon

Geboortedatum: onbekend

Geboorteplaats: Den Bosch (?)

Datum van overlijden: 1905

Plaats van overlijden: Amsterdam

Toelichting: Vader van Antoon Coolen; na zijn dood bezorgde zijn neef, de in Vught woonachtige auteur Willem Hoffman zijn schetsen; was notaris in Helvoirt

Werk: Helvoirt aan de Lei (????)

Bronnen: Querido's

 

Naam: Torrentinus, Antonius

Geboortedatum: onbekend

Geboorteplaats: Gemert

Datum van overlijden: 1576

Plaats van overlijden: Den Bosch (begraven in de St.-Jan)

Toelichting: Latijnse naam van Antonius van den Beek; broeder des gemenen levens

Werk: onbekend

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Feylingius, Johannes

Geboortedatum: onbekend

Geboorteplaats: onbekend

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Predikant; tussen 1653-1696 in Budel-en-Gastel, Deurne, Vlierden-Liessel, Maarheeze en Soerendonk

Werk: Het Bloem-hofje der gedighten, mitsgaders het Bloem-hofje van allerleije Sinnebeelden, alsmede het Bloem-Potje van eenige Geestelicke Liedekens (1683)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Metser, Willem de

Geboortedatum: onbekend

Geboorteplaats: Oirschot

Datum van overlijden: 1683 april 14

Plaats van overlijden: Leefdaal

Toelichting: Was pastoor van Leefdaal (bij Leuven)

Werk: Geestelijke Liederen en Lofzangen ter eere van het Alderheyligste Sacrament ende van Onze Lieve Vrouwe (1669)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

Naam: Kost, Johannes (Jan)

Geboortedatum: onbekend

Geboorteplaats: Helmond

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: onbekend

Toelichting: Volgde in 1679 zijn vader op als predikant in Helmond; controversieel dominee en pamfletschrijver; auteursnaam ook Costius

Werk: Vier geestelijke Honden en een Beestelijken Jager (????; pamflet tegen vier Rotterdamse dominees)

Bronnen: Querido's; niet in F&VDB

 

Naam: Hulsius, Adriaan

Geboortedatum: onbekend, leefde circa 1690 in Amsterdam

Geboorteplaats: Breda

Datum van overlijden: onbekend

Plaats van overlijden: Amsterdam (?)

Toelichting: Zijn enige dichtwerk behandelt zijn tegenslagen in het leven

Werk: Godvruchtige liefde (1694)

Bronnen: Querido's; F&VDB

 

NAAR BEGIN VAN DE PAGINA