Print deze Pagina

Een behaarde schedel uit Loon op Zand

OPROEP door Lauran Toorians 

Reacties: KLIK HIER

Om te mailen: KLIK HIER (reacties worden mogelijk geplaatst op deze pagina)
BEZOEK OOK DE WEBSITE van de heemkundekring in Loon op Zand:
www.heemkundekringloonoptsandt.nl

 

Bovenstaande foto en de bijbehorende informatie komen uit Tilburg Vrij Uit van donderdag 17 augustus 1978. Er werd toen vloerverwarming aangelegd in de kerk. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had toestemming verleend voor de ‘restauratiewerkzaamheden’, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) ‘kon door tijdgebrek niet komen’. Alle graafwerk in de kerkvloer is dus verricht door welwillende leden van de heemkundekring, maar zonder deskundige begeleiding. Er bestaan nogal wat foto’s van (die over het algemeen weinig informatief zijn) maar verder nauwelijks documentatie. Alle botten zijn naderhand weer opnieuw begraven, van de overige vondsten is mij niets bekend.

 

Tilburg Vrij Uit meldt verder nog:

‘Door verdere afgravingen vond men een gewelf. Het leek op een tunnel, maar waar stond hij dan mee in verbinding. Deskundigen die bezig waren met de restauratie van de St. Jan in Den Bosch, werden opgeroepen om te komen kijken. Hier werd oergrond van 5000 jaar oud gevonden. Deze grond mocht niet beroerd worden, op advies van de deskundigen.

Veel schedels werden er gevonden, alsook botten. Geen spoor van grafzerken. Doordat men zich niet liet ontmoedigen, werd een grote kist gevonden. Bovenop deze kist trof men een klein kistje aan. In het kleine kistje vond men restjes van een schedel en een blauw kraaltje. Duidelijk was te zien, hoe dat de baby erin gelegd was, en bovenop de kist van de moeder begraven was.

De kruisbeuken werden tevens door de heemkundige kring onderzocht. Door peilgaten te graven kwam een wonderlijke vondst naar boven. Een schedel werd naar boven gebracht van een vrouw op leeftijd. Deze konstatering kon men snel maken. Op de schedel zat het haar van deze vrouw. Donkerbruin golvend haar, wat [na] minstens 350 jaar onaangetast uit de grond werd gehaald. Dit werd door deskundigen onmogelijk geacht.’

 

Vragen:

Zijn er foto’s of goede situatieschetsen van dit gewelf?

Hoe was het geconstrueerd, en wat was de positie ervan in de kerk?

Zijn er foto’s van de twee kisten van ‘moeder en kind’?

Waar in de kerk bevonden die zich?

Waar is het blauwe kraaltje gebleven, en waren er nog andere dergelijke vondsten?

Zijn er betere foto’s van de schedel met haar, of van de andere schedels?

 

En een opmerking:

Elke (middeleeuws) archeoloog weet dat het vinden van haar op begraven schedels helemaal niet zo uitzonderlijk is. De laatste geciteerde zin roept dus de vraag op wie de deskundigen nu eigenlijk waren. Bovendien staat natuurlijk lang niet vast dat het hier om een ‘vrouw op leeftijd’ moet gaan. Waarom geen man?


Reacties

Bij toeval zag ik uw oproep. Als (gepensioneerd) tandarts werd ik getroffen door de foto. Het heeft er alleszins de schijn van dat de onderkaak, zoals hier getoond, niet past bij de bovenkaak. Mogelijk zijn de aangetroffen restanten 'door elkaar' geraakt? Uiteraard kan ik deze bewering niet honderd procent hard maken op basis van de foto alleen. J. Vernimmen.

Het bericht van tandarts Vernimmen heeft me aan het denken gezet. Haar groeit niet op schedels maar vanuit de hoofdhuid. Bij alle foto's die ik ken van zogenaamde intact gebleven lichamen gaat de aanwezigheid van haar altijd gepaard met de aanwezigheid van restanten (gemummificeerd) van de huid. Daarvan is op deze foto geen sprake. Ik wil niet uitsluiten dat deze bijzondere vondst een grap zou kunnen zijn. Ed Schilders