Print deze Pagina

Een knekelgraf in Loon op Zand

OPROEP: Onderstaande foto is afkomstig uit de Katholieke Illustratie, jaargang 1928-1929. Meer informatie dan in het bijschrift te lezen is, gaf het blad niet. Wie kan over de omstandigheden meer informatie verstrekken? Alle inzendingen worden op deze pagina van CuBra gepubliceerd. Hopelijk ontstaat daardoor een helder beeld van de omstandigheden waaronder en waarom de graven geruimd werden.

Om te mailen: KLIK HIER
BEZOEK OOK DE WEBSITE van de heemkundekring in Loon op Zand:
www.heemkundekringloonoptsandt.nl

 

INZENDING VAN PIET VAN BEERS:

Deze foto is genomen bij de voorbereidingen van de uitbreiding van de kerk.

Hier volgt een stuk tekst dat ik overgenomen heb uit een uitgave van de Heemkundekring "Loon opīt Sandt" uitgegeven in Augustas 1988. Ik citeer: "Inmiddels was de kerk veel te klein geworden. Pastoor Murč kreeg daarom in 1928 toestemming van Mgr. Diepen om de kerk te restaureren en te vergroten met een tweede dwarstransept volgens een ontwerp van architect H.W.Valk uit den Bosch. Om diverse redenen is deze uitbreiding architectonisch geen succes geworden."

Dit was dus de reden dat het kerkhof ter plaatse "geruimd" moest worden.

Degene die dat moest doen was de toenmalige grafdelver Koos Schoor. Dagelijks zag men hem dus maandenlang dit niet zo aangename werk verrichten. In die tijd was de kruiwagen het transportmiddel dat voor zoīn karwei gebruikt werd. Het verhaal gaat dat Koos (die bij tijd en wijle ook ging schaften) op de rand van de kruiwagen gezeten zīn pakje boterhammen op zat te peuzelen en gelijktijdig met zīn andere hand het overtollige zand nog van de beenderen zat te kloppen.

Hoe het ook zij: het massagraf dat ergens in de buurt van de kerk is gelegen heeft geen aanwijsbare plaats gekregen en de precieze ligging is niet meer bekend.

De graven van de eerder overleden pastoors zijn aan de zuidzijde van de kerk gesitueerd.

Ook het graf van Pastoor Murč, dat deze opmerkelijke pastoor al geruime tijd voor zijn verscheiden (met steen en al) gereserveerd had, ligt tegen de zuidgevel.

Op zijn graf staat o.a. het volgende grafschrift: AL DE MIJNEN VERGEET MIJ NIET.

Het verhaal gaat dat grappenmakers de N van mijnen veranderd hadden in een D.

Zodat er in het dorp al gauw meesmuilend gelachen kon worden. Of het waar is:

Die het īt laatst heeft verteld die leeft nog…

Er zou nog een (klein) boekje te schrijven zijn over deze kleurrijke zielenherder die na een 30-jarig "bewind" in 1933 overleed. Ik heb hem gekend toen ik als kind met mijn ouders mee ter kerke mocht.