Foto's: 
Han van Meegeren


 

De mummies van Wieuwerd

 


Bij het vaststellen van enkele reisdoelen voor een korte vakantie in Friesland, kwam ik een beschrijving tegen van de mummies onder de kerk van Wieuwerd.
Mummies in Nederland? Het zal bij een aantal van enkele blijven denk ik. 
Onder het altaar van de kerk in Wieuwerd is een grafkelder gelegen en in die kelder ontdekte men in  1765 elf doodskisten met daarin wonderwel mooi bewaard gebleven lichamen. Vanaf dat moment is de grafkelder van Wieuwerd het onderwerp van zeer uitlopende speculaties. Een wonder? Hoe kan het dat dat deze lichamen zo mooi bewaard gebleven zijn? Zijn het de lichamen van het roemruchte geslacht Walta, die hun residentie hadden in dit dorp? Of zijn de lichamen van de Labadisten, die ook in de 17e eeuw hun residentie hadden in Wieuwerd? 
De Lapadisten was een godsdienstige stroming, gebaseerd op de leer van Jean de Labadie, die zich in Nederland concentreerde rond Wieuwerd en Franeker. De beroemdste Labadist is Anne Marie van Schuurman, de eerste vrouwelijke studente die een universitaire opleiding genoot in Nederland.

Het blijft allemaal onzeker. Redelijk vast staat dat de kelder gebouwd is in 1609 en dat de luchtstromen die de twee ventilatiegaten aan weerszijden van de kelder veroorzaken er debet aan zijn dat de lijken zo mooi gemummificeerd zijn. Verhalen over gassen die uit de bodem van Wieuwerd opborrelen en andere vage verklaringen zijn niet vol te houden. Het zelfde principe van natuurlijke mummificering heb ik enkele uaren gelden mogen zien in een grafkelder onder een kerk in TsjechiŽ. Hier klikken.


Van de oorspronkelijk 11 mummies zijn er nu nog vier over. Men denkt dat een van de mummies de goudsmid Stellingwerf is, overigens ook een Labadist. Een ander mummie is overleden met een hevig kaakabces.
Aan het plafond van de kelder hangen drie gemummificeerde lijkjes van vogels. Die zijn er in de vorige eeuw opgehangen om te kijken of het mummificerings-principe nog steeds werkt. Het werkt! 

Han van Meegeren

 
Goudsmid StellingwerfOverleden aan een hevige kaakabces


Overleden aan TBC


De grafkelder met aan het plafond de drie vogels


Een papegaai


Een haan


Het kerkje van Wieuwerd

 

Bron: 'Wieuwerd, en zijn historie'. een uitgave verkrijgbaar in de kerk van Wieuwerd, oorspronkelijk uit 1896.