INHOUD ED SCHILDERS

HOME

CuBra

 

Boekenweek 2008 - 16 boekenverzen uit 1937

Ed Schilders

 

HET

NEDERLANDSCHE

BOEK

1937

 

AMSTERDAM

NEDERLANDSCHE

UITGEVERSBOND

 

 

LEZEN LEEREN

Kunt gij een schrijver niet waardeeren,

Omdat hij anders denkt dan gij,

Leg dan zijn boek vooreerst opzij:

Gij moet het lezen nog pas leeren.

 

SLOT EN SLEUTEL

Mislukt het u, den zin van 't boek te vatten,

Wees met uw vonnis niet te snel gereed:

De tooverberg ontsluit slechts hem zijn schatten,

Die "Sesam, open u" te spreken weet.

 

ALS GIJ BOEKEN KOOPT

Met boeken koopen zij 't aldus gesteld:

Gij moet de boeken liever hebben dan het geld.

 

 

 

ALS EEN GESLOTEN BOEK

Wie boeken mijdt, en zegt: ik zoek

Slechts in mijzelf des levens regelen,

Dien wordt het leven tot een boek,

Maar een, helaas, met zeven zegelen.

 

TUSSCHEN DE REGELS

Wanneer ge uit een boek niet kunt lezen

Wat er tusschen de regels in staat,

Dan valt er met reden te vreezen

Dat de hoofdzaak uw aandacht ontgaat.

 

GEBRUIKTE SCHOOLBOEKEN

Geef toch het schoolkind niet

Dat tweedehandsche boek!

Of kleedt gij u gaarne ook

In buurmans oude broek?

 

 

BOEKEN, WIJN EN MENSCHEN

Het goede boek, als goede wijn,

Verbetert met de jaren;

Gij moet, om dit te ontwaren,

Ook zelf verbeterd zijn.

 

CRITIEK IS BEKENTENIS

Zegt iemand van een boek zijn meening? Opgelet!

Hij schetst dan tegelijkertijd zijn zelfportret.

 

VERBORGEN SCHAT

Het boek brengt troost in leed

En in het duister licht;

Wie 't poover opendeed,

Die doet het rijker dicht.

 

 

KLACHT EN VERVULLING

"Het leven geeft geen klaarheid,

Hoe ik ook peins en zoek!"

En dan brengt mij de waarheid

Eens wijz'ren zoekers boek.

 

DE WIJSHEID IN PACHT

Wie schamper denkt: wat win ik r bij

En daarom nooit in boeken leest,

Die heeft ook zeker nooit gevreesd

Dat iemand wijzer is dan hij.

 

DE BOEKVERKOOPER SPREEKT

Ga niet mijn winkelraam voorbij,

Maar vraag: staat daar ook iets voor mij?

Een enkel boek kan richting geven,

Voor altijd, aan uw verder leven.

 

 

LEES- EN LEVENSKUNST

Een ieder leest, zooals hij leeft:

De eene vlug en vluchtig,

De ander diep en duchtig,

Al naar hij kijk op 't leven heeft.

 

Het komt maar op de moeite aan,

Die wij ons willen geven;

Wie doordringt in het leven,

Die zal ook 't lezen wel verstaan.

 

BOEK EN LEVEN

Het goede boek vergeten wij zoo min

Als ooit een vriend die van ons wegging;

Een bruiloft, een geboorte houdt het in;

Een afscheid, menigmaal een graflegging.

 

HEILZAME STAKING

Zoo 't lezen u niet beter maakt,

Is 't beter dat gij 't lezen staakt.

 

IN DE WOLKEN

Z in 't boek verzonken wezen,

Dat de wereld u niet stoort,

Geen verleiding u bekoort,

Luister, lezer: dat is lezen!