vignetenkleur.jpg (4514 bytes)

INHOUD

VOLGENDE

VORIGE

thteresia02hart.jpg (1906 bytes)

AFBEELDING

vignetc.jpg (2292 bytes)

HEMEL & AARDE

door ED SCHILDERS

logo.jpg (12658 bytes)

Heiligheid
Hout - Lijden - Zon - Boekdoek - Magdalena - Lijkbezorging - Hart - De geur van heiligheid - Sweetgaetiens


In het tijdschrift Boekenschouw, jaargang 1921, las ik een intrigerend nieuwsbericht: het boek De heilige Theresia van Edmond Cazal is door de Vaticaanse Congregatie van het boek op de Index van verboden boeken geplaatst, per speciaal decreet.

Dan moet het erg zijn. Die indruk wordt bovendien nog versterkt door de motivatie van het verbod: "Gruwelijk is het eind van het boek: het sollen met het lijk der heilige. Vanwaar komt het litteeken in het hart van Theresia, dat nog heden te aanschouwen is? Cazal geeft een hypothese zoo ontstellend, dat men het werk met huivering ter zijde legt."

Ik heb het boek onmiddellijk aangevraagd. In de Nederlandse bibliotheken bleek slechts één exemplaar aanwezig te zijn, maar dat was wel in een katholieke universiteit, die ban Nijmegen namelijk.

In afwachting van de komst van het boek stelde ik zelf een hypothese op: zelfmoord. Dat is een doodzonde, dat is, met betrekking tot een heilige, huiveringwekkend, en mijn lijst van romans tussen 1910 en 1930 waarin zelfdoding een rol speelt, is al zeer lang: het was in de literaire mode.

Het hart van Theresia, lazen we in het voorgaande hoofdstuk, is na haar dood uit haar lichaam verwijderd en wordt apart bewaard in Alba. Dat lijkt misschien wat bizar, maar in de katholieke cultuur is dat niets bijzonders. Relieken van heiligen brengen de heiligheid onder bereik van alle gelovigen, want onder iedere altaarsteen in iedere katholieke kerk zijn relieken ingemetseld, meestal van de patroonheilige van die kerk. Belangrijkere relieken werden en worden echter apart bewaard in schrijnen. Zo ook Theresias hart, en toen men het uit haar lichaam verwijderde, stelde men een zeer curieus feit vast: in de wand van het hart was duidelijk een litteken zichtbaar.

Hoe was dat daar gekomen? De verklaring was eenvoudig. Theresia was, behalve uiterst intelligent, ook zeer nerveus. Ze had mystieke liefdeservaringen, en de mooiste verbeelding daarvan is een sculptuur van Bernini: Theresia is in mystieke extase, links van haar staat een engel met in de hand een pijl. Het is, zegt de klassiek-katholieke uitleg, deze mystieke vuurpijl, de verbeelding van Gods liefde voor Theresia, die in haar hart is doorgedrongen. Vandaar het litteken dat na haar dood is waargenomen op de hartwand.

Cazals hypothese is inderdaad wat benauwend. Theresia is zojuist gestorven in het klooster van het plaatsje Alba. Ze ligt begraven in een tombe in de kloosterkapel, en twee nonnen waken bij het graf. Het is diep in de nacht. Dan horen ze kloppen.

Nee, niet op de deur van de kapel, dat dachten die nonnen eerst ook, maar dat bleek niet het geval te zijn. Als het geklop zich enige malen heeft herhaald, weten ze het zeker: het komt uit de gesloten lijktombe.

Als Cazals reconstructie klopt, dan is de toedracht inderdaad huiveringwekkend. De nonnen denken dat er een wonder is geschied. Ze openen de tombe dan ook niet, en dat hadden ze wel moeten doen, volgens Cazal, want Theresia was niet dood, ze was schijndood begraven, en is in haar grafkist weer bij bewustzijn gekomen.

Voor korte tijd slechts. Als enige tijd later tombe en kist inderdaad geopend worden, is er opnieuw geen teken van leven. De perfecte staat van haar lichaam wordt opnieuw beschouwd als een wonder. En dus gaat een pater zijn gang: hij opent het lichaam en snijdt het hart uit. Het litteken in de wand van haar hart is niet veroorzaakt door de goddelijke liefdespijl, maar door het mes van de pater die haar hart moest roven.

Dat is het mooie van Cazal. Hij ontkent het wonder van de mystieke pijl, maar hij geeft er het drama van het mes voor terug.

Dat mochten katholieken dus niet lezen van de Congregatie van het boek. Daar zullen ongetwijfeld goede theologische redenen voor zijn, maar ik blijf het merkwaardig vinden. Goed beschouwd zijn de rituelen met betrekking tot het bewaren van relieken minstens even bizar als de hypothese van Cazal.

Cazals boek behoort een afbeelding van het hart te bevatten, maar die is niet te vinden in het exemplaar dat ik uit de universiteitsbibliotheek van Nijmegen ontving.

Ook uitgesneden, waarschijnlijk.


AFBEELDING

'Doorboring van teresia's hart' door Pieter-Norbert van Reysschoot. Uit 'Teresa de Jesus - Cataloog tentoonstelling', Gent, 1982.

teresia02hart.jpg (31751 bytes)

Terug naar tekst.

vigneta.jpg (3816 bytes)