vignetenkleur.jpg (4514 bytes)

INHOUD

VOLGENDE

VORIGE

thmichael.jpg (1277 bytes)

AFBEELDING

vignetc.jpg (2292 bytes)

HEMEL & AARDE

door ED SCHILDERS

logo.jpg (12658 bytes)

Heiligheid
Hout - Lijden - Zon - Boekdoek - Magdalena - Lijkbezorging - Hart - De geur van heiligheid - Sweetgaetiens


"Het lijk van den heiligen Paschalis Baylon, gestorven in 1592, wasemde dag en nacht een welriekend zweet uit en wel zoo overvloedig, dat de aanweezige geneesheeren voor een groot raadsel stonden. Honderden veegden dit vocht af, bestreken er de verschillende lichaamsdeelen van zieken mede, die daardoor terstond genazen. Een blinde werd door aanwending ervan ziende."

Paschalis Baylon is een van de vele bijzondere heiligen die door pastoor Timotheus beschreven worden in zijn boek Gave lichamen (1940). In hoofdzaak bestaat dit curieuze werk uit een overzicht van heiligen en zaligen wier lichaam na hun dood niet tot ontbinding wilde overgaan, iets wat in de katholieke cultuur nog steeds beschouwd wordt als een voorteken van heiligheid. Het uitblijven van ontbinding is de hoogste genade waarmee God het sterfelijk lichaam kan begunstigen; het is een bewijs van de afwezigheid van zonde, en voor ons, de levenden, een voorproefje van de gelukzaligheid van het hiernamaals.

Volgens niet-gelovigen heeft een en ander echter veeleer te maken met de wetten der natuurkunde, en is het niet de zonde maar de zuurstof die ontbindt. Op dit verschil van inzicht zal ik niet ingaan, want het lijkt me onwaarschijnlijk dat een moderne wetenschappelijke verklaring van enig belang is voor degenen die in 1592 rond het graf van Paschalis Baylon stonden.

De bekendste intacte heilige is momenteel wellicht Bernadette Soubirous, de heilige van Lourdes, wier lichaam in een glazen kist opgebaard ligt in een kloosterkapel in Nevers. Men maakt er tegenwoordig geen geheim van dat de natuur en de genade een beetje geholpen worden door een laagje was.

Andere heiligen die door Timotheus uitvoerig besproken worden, zijn Magdalena van Pazzi, Catharina van Genua, Johannes van het Kruis, Rosa van Viterbo, en Christina van de heilige Michael. De laatste wordt het eerst behandeld omdat zij uit Venlo afkomstig was. Daarnaast is er een grote groep heiligen van wie een bepaald lichaamsdeel weigerde te vergaan: het hart van Theresia van Avila, de rechterhand van Stephanus van Hongarije, de tong van Antonius van Padua, en de voeten van Franciscus Xaverius.

Timotheus legt steeds uit waarom juist dat specifieke lichaamsdeel niet ontbindt of bederft. Theresia's hart werd immers getroffen door de mystieke pijl van Gods liefde (het litteken is zichtbaar); Antonius hield met die tong de mooiste preken; en de voeten van missionaris Franciscus Xaverius "brachten hem door geheel Indië".

Het uitblijven van ontbinding gaat zeer vaak gepaard met de "geur van heiligheid" en het afscheiden van een balsemachtige olie. In zulke gevallen wordt de heiligheid als het ware zintuiglijk waarneembaar en dus tastbaarder. Toen Theresia van Avila opgebaard lag en een geur van heiligheid verspreidde, was er een non die "reeds vele jaren haar reukvermogen verloren had". Zij kuste de handen en de voeten van de heilige, "en zie, plotseling krijgt zij het verloren vermogen terug." Volgens de tuinman van het klooster van Avila waren Theresia's voeten welriekender dan "onze rozen en oranjebomen".

Een van de aardigste legenden die door Timotheus verhaald wordt, is een scène in de crypte waar de heilige Catharina van Ricci opgebaard ligt. Deze grafkelder werd op zekere dag bezocht door een meisje, Thérèse Martin, en zij zag dat het lichaam van Catharina reeds zwart geworden was, op één plekje na op een wang, de plek namelijk waar het kindje Jezus haar in een visioen gekust had.

Later zou Thérèse Martin zelf heiligverklaard worden, onder de naam Theresia van Lisieux. Ook haar graf is bij haar heiligverklaring geopend, maar haar lichaam bleek al geheel verteerd. Daar overheen lag nog wel, geheel intact, een papieren banderol met woorden die zij geschreven had: "Ik zal een rozenregen doen neerkomen over de aarde."

Dat is, denk ik, het hoogste ideaal van elke heilige: de gehele aarde, gedrenkt in de geur van heiligheid.


AFBEELDING

Foto uit Gave Lichamen: de Poolse karmeliet pater Michael.

Michael.jpg (18520 bytes)

 

Terug naar tekst.

Voor een uitgebreid Mousebit-artikel over het verschijnsel van de Gave Lichamen, klik HIER.

vigneta.jpg (3816 bytes)