INHOUD VAN SCHILT
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL
HEILIGE BOONTJES

Straoten en strotjes, praoten en protjes, parken en perkskus

Héél vruuger zen de straoten ontstaon. Gewoon un kerspoor van boerderij naor boerderij. Die kersporen hadden ok gin naomen mar wieren genoemd novvenaant zó de buurt hiette.

Ok wel hoe dun boer of mulder hiette die er wonden. Zóas de Tongerlose Hoefstraot, de Retse Hoevenstraot, de Koningshoeve, de Prinsenhoeve of gewoon zonder meer De Hoefstraot. Dan kreegde un Meulenstraot, un Koeistraot. Mistal was ut dan un kerspoor waorover de koeien vruuger naor de waai liepen. Pas laoter wieren ut straotnaomen.

Ok liepen er kersporen naor kastelen en klosters, dan kreegde zoiets as Kasteeldreef en Klosterstraot. Mar dan zen we wel mee héél vruuger bezig.

Mar meessen van menne lèèftèèd kennen misschien nog ut Oerlemanspedje, (Ok wel genoemd ut duvelstrotje) ut Timmermanspedje. Ut Bijlandtpedje ligt er nog wel; heb ik schóón herinneringen aon: daor gaaf ik men irste kusje weg aon Treesje, ut liep van de Hasselt naor de looierij van Pessers in de Van Bijlandtstraot.

Laag un bepolt straotje in de lòòp van un kloster of un pastorie, un kerk of un kapel, dan kreegde wir naomen als: Ut Zusterstrotje, ut Fratersstrotje, Kerkstraot of Kapelstraot. Kwaam er un strotje bij, ok dan wir gewoon Kerkstraot of Kapelstraot, mar die er irder waren, die wieren omgedopt als Ouw Kerkstraot en Ouw Kapelstraot. Zó zen er ok plotse mee de ouw Mert en de Nuuw Mert.

Over straoten wier vruuger nie zon drukte gemokt, as ut bisje mar unne naom had.

Wie kent nie, de Langestraot, die was sjuust héél lang vur det er ut spoor laag. Liep toen van de Veldhoven tot on de Heuvelstraot. Toen ut spoor er was wier ut irste stuk vur ut gemak mar Ouwe Langestraot genoemd

Mar soms had ut ok niks mee elkaar te maoken, de Nuuwstraot en de Lange Nuuwstraot, liggen hillemal nie bij elkaar in de buurt. Hebben ok gin donder mee elkaor te maoken.

We hadden toen ok al parken, ut Wilhelminapark mocht park blééven hieten, mar ut Julianapark wier subiet omgedopt tot géétenperkske, veul zullen er denken: Hoe kwamen ze on dieë naom? Neffen ut Géétenperkske laag un Café meen unne Fraanse naom 'La gaité' en de naom ut Géétenperkske was geboren.

Laaipark was ok makkeluk, daor liep de Laai neffen, is héél lang un vuïl laai gewist.

Ut Wandelbos hebben ze mar nie genoemd naor de slóót dietur durheen liep, Blauwslóótbos, maar eerluk is braaf, dun slóót was er irder als ut Wandelbos.

Van nuuwighed moessen de meessen vruuger nie veul hebben, as er hier of daor un strotje bij kwaam dan mokte ze er zelf iets van. Zó kreegde ok straoten as Houtstraot en Kléén Houtstrotje. Veldstraot en Kléén Veldstrotje.

Mee al ut gerotsooi in de binnenstad kreegde ok dingen die hillemal nie mir kloppen. Kek naor de Lange en de Korte Schééfstraot, ze gingen ut irste stuk van de Lange Schééfstraot Noordhoekring noemen en nou is de Lange Schééfstraot veul korter als de Korte Schééfstraot.

Bij de Tuinstraot hebben we gin Lange Tuinstraot, mar wel Korte Tuinstraot.

Bij de Akkerstraot liggen hillemal gin ekkers mir en de Kasteeldreef ligt ok nie in de Kastelenbuurt.

Veul straoten zen ok gewoon weg, ge vend ze gewoon niemir terug, vertrouwde naomen ze ok weg, waor is ut van Nunenboesstrotje gebleven. Ut Oerlemanspedje en ut Timmermanspedje heurde ok niemir noemen en ut Fratersgat wit ok niemand mir te veinen.

De Jordaan, ik ben er geboren en opgegroeid, mar vraog er nie de weg naor toe, want de misten weten ut nie. De Jordaan is de oudste textielbuurt, opgesloten tussen de Wééverstraot en de Hasselt. Mar de miste meessen denken det in Amsterdam ligt.

De Koninswaai, hebben ze hillemal gesloopt, bij de Koningswaai heurde Pieta Melis en de bist bekende publieke vrouw van Tilburg 'De dikke Nel'.

Ut Korvelshuukske, vlak tegenover ut Willem II terrein. De Veugeltjesbuurt, op Broekhoven net over de Ringbaon Zuid. De kaoje Hoek, vlak tegen de Hoefstraot. De Binnenrotte, aon de Wittebollenstraot, dan hebben we nog dun Hóóge Dries on ut end van de Sint-Jozefstraot, mar vraogt er nie de weg naor want ok hier zullen wéénig meessen oe kunnen helpen as ge on ut zuuken zéét. Vlak nao dun orlog hebben ze un nuuwe wéék gebouwd en ut waren allemal witte huizen (Nou vort grauw gréés) en daorveur noemde ze ut Jeruzalem. Sjuust 'Huize Nazareth' dat hadden we al.

In die tééd waor ik nou over praot waren de hoofdstraoten ok allemaal nog belegt mee hardstenen kaaien, ok wel kenderkupkes genoemd, Heuvelstraot, Koeistraot, Stationstraot, noem mar op, alles was beleei mee kenderkupkes.

Ok de utgaonde straoten en wegen, Bredosseweg, Bosseweg, Broekhoven, dun Haaikaant en de Hasselt, alles was kenderkupkes. In de nuuuwere buurten wieren toen al gebakken klinkers als straotstéén gelee, maar die waren klender dan de klinkers van tegensworrig.

Zelf heb ik as kiendje nog plezier gehad toen de Hasseltstraot nuuw kenderkupkes kreeg, wekenlang hebben we kunnen speulen in ut wit zaand det er onder ging, toen wier er nie gekeken det er gin verkeer dur kon, rijen ze mar om dur de Retse Hoevenstraot of de Kapelstraot.

Mar ik denk, alle straoten van toen bij elkaar hebben minder gekost as nou de Heuvelstraot mee zun kaaikes van zeuventien miljoen

Vur dun orlog was Tilburg nog héél Katteliek en ge kunt ut nou nog merken aon de straotnaomen, ut stikt van de Pastoors en Bisschopsstraoten, we hebben ok nog Pausstraoten en Paoterstraoten, Zusterstraoten die waren er gin of ge moet ut Zusterstrotje mee willen tellen. Zusters stonden toen nie zó hóóg op de kerkelukke ladder, die waren alléén mar goed om te bidden, zieken te vurplegen en op gewone scholen aon de meskes les te geven.

We hebben ok nog Heiligenstraoten, St. Jozefstraot, ut Mariastrotje, ut Vincentiusstrotje, de Andreas en de St. Jan straot, och zó kan ik nog wel efkes durgaon.

Mar ok de Textiel was van invloed, in de Hasselt is er un héél wéék naor genoemd, De Wééverstraot, De Voller en de Ruwerstraot, de Scherder en de Twennerstraot. Er was vruuger unne uitvlieger, bij de Poststraot in de buurt laag ut Wolstrotje, hoe ut nou hiet ik weet ut nie, mar ut is weg.

Ok wet er was in un straot, zo kreegde de Kloster en de schoolstraot, de Gasthuis en de Fabriekstraot, in un zijstraot van de Tuinstraot was un ézergieterij v.d.Schóót, ze hebben ut strotje gewoon IJzerstraot genoemd, bij ut Gasfabriek hadden un Gasstraot en bij ut spóór heurde un Locomotiefstrotje, of de Atelierstraot (dun atteljee) zó hiette vruuger de werkplots van de spoorwegen.

Bij ut postkantoor kreegde un Post en un Telegraafstraot, laoter nog un Telefoonstrotje.

We hadden ok nog un Hogendorpstraot, mar ut had niks te maoken mee un hóóg durp, héél vruuger was er unne hóóge pief die zó hiette, hij was geleuf ik ok nog baron.

Zó hadden we ok bóómen en bloemen buurten, ok nog zeeheldenbuurten, we bouwden vur dun orlog un villapark, ge begrept de naomen waren ok novvenaant, allemal burgemisters.

Waor de stad ophield daor hield ut ok op, zó kreegde dan ut Groesend, ut Haaiend of dun Haaikaant. Soms hield ut op mee unne déék, dun Berndéék en dun Biksedéék.

Knoldéék is wir un aander verhaol.

Mar we hadden ok nog aandere bekende naomen en dan wies iederéén waor ie moes zéén.

Pak Bet Kolen, Kees Fouchéér, ut Meulentje, ut Dorstig hert, Pas Buiten of de Korenbloem, daor hoefde toen gin straot bij te noemen, iederéén wies ut zó te véénen.

De straoten gingen ok mee de tééd mee, we kregen un Luchthaovenlaon, un Schiphollaon, we kregen generaols en Luitenantstraoten. We kreegen ok Hofkus, mar die laagen allemaal nie aon de Hoflaon.

We kregen straoten mee naomen van meesen die we hillemal niet kenden en straoten van meessen die we zelf nog hadden meegemokt zoas de Coba Pulskenslaon, de Mgr. Bekkerslaon.

Un héél nuuwe wéék mee straoten genoemd nor componisten (muziekschréévers) Ok nog un héél wéék genoemd nor auteurs (gewoon schréévers). Ik stao er nie bij, mar as ze in de toekomst er gek genoeg vur zen dan komt det nog.

Ok nog un buurt mee schilders (néé gin huis tuin en keukenschilders) naomen als van Gogh, Jan Stéén, Rembrand móóg ok nog mee doen.

Wie kent nie de kruidenbuurt mee naomen as ut Mierendikhof, Kwendelhof en Kruidenlaon.

Verder nie te vergeten de Abdijen, was toch moeiluk, ut wier zó lang, probeer ut mar is, de weg te vraogen naor de Abdij van Rijnsburgplein, oe tong slaot er van dubbel.

In de Reeshof daor vende bekaant al de steden en dorpkes van hil ut laand, ut héle alfabet is afgewerkt van Borculo tot Scheveningen en misschien gaon ze nog verder, wilde oe kiendjes ons laand leren kennen, gá dan waandelen in de Reeshof, is ut werm, gá dan naor ut nuuwe park, daor hebben ze hardstéénen banken, daor koelde lekker op aaf, ge kunt er ok un kouw op oe blaos oplóópen, mar daor hebben we ut 'Tweestedenziekenhuis’ veur, hoe komen ze er op: Wolluk is toch nie echt un stad te noemen.

Om de Duitsers un bietje te paaien hebben we ok nog un 'Holzbauerpad'. Waor ut lee, ik weet ut nie en ik weet ok nie of er unnen houtboer wont. Houtboer Dams nie, want hoe kan ut ok aanders die wonde in de Houtstraot.

Meessen denken wel un bietje kléén over Tilburg, mar as iemand onze straotnaomen leest dan gon we mee in de vaort van de volken. Néé, Tilburg is echt gin kattepies mir, daor staon ur vort veul van te kééken.

Mar onze Burgemister Stekelenburg, die zal nog un tedje moeten wochten vur det er un straot nor hum genoemd wordt, ut klinkt ok un bietje gek 'De Jan Stekeleburgstraot'. Jan Stekelenburgweg kan ok nie, want hij is er nog.

Dan waren we mee de Baron van Voorts tot Voortsweg beter aaf, det klinkt un bietje duur tenminste.

De schonste Tilburgse naom hebben ze gegeven aon ut 'Hattemplein'. Unne naom afkomstig van de Tilburgse pliessie, van hij 'hattem' bekaant.

Ik kan er nog uren over dur gaon, mar ik zó zeggen. Pak de fiets of gao waandelen en ge komt ze allemal tegen die straoten en strotjes, die parken en perkskus en in die parken of perkskus heurde dan praoten en mokte protjes.