Brabants Licht - uit de papieren harem 
van Ad Willemen - 18 foto's

Of dr. C. H. Stratz zich echt doctor mocht noemen, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar hij was wel een groot deskundige op het gebied van vrouwelijk schoon. Hoeveel boeken zou hij op zijn naam hebben staan over dit onuitputtelijke onderwerp? In elk geval werden sommige titels keer op keer herdrukt in de eerste decennia van de vorige eeuw. Zelf bezit ik een 16e druk uit 1904 van Die Schönheit des Weiblichen Körpers. ‘Den Müttern, Ärzten und Künstler gewidmet’ staat op het titelblad. Alsof het met vele foto’s geïllustreerde boek niet op de eerste plaats gekocht werd door mannen die graag naar blote vrouwen keken. Een soortgelijke vorm van hypocrisie komen we tegen in de Nederlandse vertaling van De schoonheid der vrouw bij verschillende rassen uit 1902. Dr. Stratz  – wie kent zijn biografie? – woonde toen kennelijk al enige tijd in ’s-Gravenhage. ‘De deskundige’, schrijft hij in zijn voorwoord, ‘zal gemakkelijk de wetenschappelijke kern kunnen ontbolsteren van hare schaal, en het mij niet euvel duiden, zoo ik die in een kleurig omhulsel aanbied in dit werk.’

Ik moest onwillekeurig aan laatstgenoemd boek denken toen ik onlangs een bezoek bracht aan Ad Willemen. Wie het werk van deze Tilburgse kunstenaar kent, weet dat vrouwen er een hoofdrol in spelen. Minder bekend is het gegeven dat hij ook een prachtige verzameling ansichtkaarten heeft, waar dit onderwerp een prominente plaats inneemt naast zulke thema’s als ‘ruïnes’ en ‘Tilburg’. Een belangrijk deel van de afdeling vrouwen heeft betrekking op de niet-westerse vrouw,  Afrikaanse vrouwen in het bijzonder. Diverse ansichtkaarten dateren van voor de Eerste Wereldoorlog, wat te zien is aan de stempels op de postzegels die één geheel zijn gaan vormen met de afbeelding. “Soms zijn de postzegels nog zeldzamer dan de kaarten”, zegt de kunstenaar. Nee, uitverzameld is hij nog niet. Maar er komt niet veel meer bij. Zoals je dat zo vaak hoort over verzamelwaardige boeken en voorwerpen, geldt ook hier dat de markt grondig afgeroomd is en dat veel materiaal al ‘vast’ zit bij de harde kern. “Er zijn drie grote verzamelaars in Europa”, zegt Willemen, “maar die twee anderen ben ik nooit tegengekomen.”

Voor Brabants Licht maakte ik een kleine keuze uit zijn papieren harem.

Joep Eijkens