Brabants Licht - uit de papieren harem
van Ad Willemen (6) - 6 foto's

 

Deze zesde aflevering telt slechts zes bijdragen. Daar staat tegenover dat elk item uit meerdere foto’s bestaat. En dat de aflevering opent met een bijna onaards schone drie-eenheid.

Erotische ansichtkaarten uit de eerste decennia van de vorige eeuw werden vaak in series gemaakt, waarbij bijvoorbeeld een model in steeds verdergaande staat van ontkleding in beeld kwam of gewoon van de ene in de andere verleidelijke pose. Ook werden er verzamelkaarten in de handel gebracht waarop een hele serie foto’s in miniformaat te zien was. De klant kon zo zijn favoriet kiezen. En de serieuze verzamelaar, zo stel ik me voor, kreeg aldus een voorproefje en kon zien welke foto’s nog aan zijn collectie ontbraken. Misschien werd met zo’n kaart ook de uiteraard hypocriete suggestie gewekt zo niet versterkt dat het hier ging om academische studies ten behoeve van kunstenaars die zich geen levend model konden permitteren.

Ad Willemen heeft wat dat betreft niet te klagen, zo blijkt uit zijn onlangs verschenen nieuwe boek Naakt+  dat eerder op deze site werd aangekondigd.  Wie het boek vol tekeningen doorbladert zal overigens ontdekken dat zijn diverse modellen soms poses aannemen die op zijn minst herinneren aan de talloze schonen uit Willemens papieren harem…

Joep Eijkens