FRANS VAN DOOREN

De Maanden - Cenne da la Chittara

Februari

 

Ik laat je in februari beren jagen

in een bevroren bergkloof grauw en grijs,
met lekke laarzen over dooiend ijs

ten prooi aan sneeuwjachten en regenvlagen.

 

Wat de een leuk vindt, zal de ander niet behagen:
knechten die koppig zijn en eigenwijs,

waarden die uit zijn op een woekerprijs

en vrouwen die wol spinnen alle dagen.

 

En eenzaam in dat winterse domein

diep zuchten om 't verdriet waarin je leeft
en drinken van de bittere appelwijn,

 

terwijl de stormwind woedt en de aarde beeft,
zonder veel schade, maar met zulk een kracht
dat je geen oog meer dichtdoet heel de nacht.

 

Uit: De maanden, van Cenne da la Chittara

Vertaald door Frans van Dooren