CuBra
Inhoud Devotie- prenten
Inhoud De Croon
Home
Speciale bijdragen
Rijk rooms leven

CuBra rubriek van Gerard de Croon

U kunt reageren

Klik hier om een e-mail te verzenden 

Gerard de Croon

Devotieprentjes in woord en beeld - 40

Elke week een aflevering

Paschalis Baylon

1540 Torrehermosa, Spanje Ė 1592 klooster Villareal bij Valencia)

Vandaag een heilige die in ons land tamelijk onbekend is. Ik wil hem toch een plaatsje geven in deze reeks, omdat er in Tilburg een lagere school is (geweest) die hem als patroon had. Het was de Paschalisschool. In 1950 zijn de fraters van Tilburg met die school begonnen in een houten gebouw aan het Wilhelminakanaal. Dat was in de nieuwe wijk Jeruzalem. Later Ė na het vertrek van de fraters Ė verhuisde de school naar een stenen gebouw aan het Lourdesplein waar ze nog steeds staat. Alleen heet ze sinds 1994 Andreasschool na een fusie met de school van de Heuvel.

Wie was Paschalis?

Paschalis werd geboren in een heel arm gezin. Zijn ouders gaven hem de naam Paschalis omdat hij geboren werd op de eerste pinksterdag en die heet in Spanje Pascua de Pentecosta.

Vader werkte als dagloner in een klooster in de buurt bij de CisterciŽnzers. Hij verdiende er nauwelijks genoeg om zijn gezin te onderhouden. Paschalis moest daarom al heel jong meewerken. Hij hoedde de kleine kudde schapen van zijn vader en toen hij wat groter was, werkte hij als herder voor een boer. Voor school was er geen gelegenheid, dus leerde Paschalis zichzelf lezen en schrijven.

Het hoeden van schapen in de stilte van het heuvelland van Aragon bracht Paschalis tot nadenken en meditatie. Er ontstond een verlangen naar de rust van een kloosterleven, een leven waarin hij zijn liefde voor Christus en de Eucharistie beter gestalte kon geven. Hij bad vurig om Gods steun bij het vinden van een goede levensstaat. Hij zwierf van het ene baantje naar het andere. Bij zijn zoektocht van vier jaar door het Spaanse land ontmoette hij volgelingen van Petrus van Alcantara die hem op het spoor van de Franciscanen brachten. In 1564 klopte hij aan bij de deur van een eenvoudig klooster van de Minderbroeders in het stadje Elche om zich aan te melden als kloosterling. Hij werd naar het klooster van Montforte gestuurd voor een proefjaar en hij werd daarna lid van de orde als lekenbroeder. Hij leidde een leven van nederigheid en naastenliefde als broederportier in enkele kloosters. Zijn verering van de Eucharistie was heel groot. Op het prentje is te zien hoe hij als in extase opkijkt naar de hostie in de monstrans.

Hoewel Paschalis geen scholing had gehad en als lekenbroeder ook niet over een duidelijk podium beschikte om zijn ideeŽn te verkondigen, bleek hij bij sommige gelegenheden over de moeilijkste theologische onderwerpen helder en bevattelijk te kunnen spreken. Een belangrijke theologische schrijver uit die tijd, pater Emmanuel Rodriguez, zei na een diepgaande discussie met Paschalis over hem: "De genade Gods heeft deze eenvoudige broeder de gave der wetenschap verleend."

De charismatische broeder Paschalis Baylon stierf op de eerste pinksterdag van het jaar 1592. Volgens de overlevering gebeurde er daarna het volgende: Paschalis werd opgebaard in de kerk waar honderden mensen afscheid van hem kwamen nemen. Bij de hoogmis op de tweede pinksterdag kwamen ook de ouders van een ongelukkig meisje met hun dochter naar de kerk. Het waren Joannes Simon en zijn vrouw. De priester toonde de hostie bij de consecratie, waarop de vader van het meisje riep: "Een wonder! Een wonder". Paschalis bleek op dat moment zijn ogen even opengedaan te hebben. Terwijl tientallen aanwezigen zich om de baar verdrongen, herhaalde dit wonder zich toen de priester de kelk toonde. Toen daarna bleek dat de dochter van Simon volkomen genezen bleek, kende de geestdrift geen grenzen.

Aan zijn graf gebeurde er daarna nog vele wonderen, wat de paus ertoe bracht Paschalis heilig te verklaren. Dat gebeurde in 1690. Paus Leo XIII heeft hem in 1897 uitgeroepen tot "hemelse patroon der verenigingen en broederschappen van het Allerheiligste Sacrament des Altaars."

 

Bronnen: De heiligen, Amsterdam 2002/ Met de heiligen het jaar rond dl 2, Bussum 1954/ Wikipedia