INHOUD VOGELS
HOME
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS

 

VOGELS IN BRABANT

Prent van de Week van Cees Robben
De krant 'Rooms Leven' gaf indertijd bij deze prent de volgende uitleg:

Kneuterke = kneu (zangvogel ter grootte van een vink); kwk = keep; hannek of morkolf = vlaamse gaai; tuureluut = kuifleeuwerik; takkeling = jonge mei-vink; waol = vink op trek; schrverke = geelgors; zwollem = zwaluw; smelleke = de kleinste soort valk en de Tilburgers noemden hem klamper; klder = grutto; biediefke = koolmees; grouwke = heggemus; gle wiewouw = wielewaal; trptje = tapuit; blende vink = gehakt met lapje vlees eromheen; 'n nisje verlutten = een nestje aanraken waar eitjes in liggen, waardoor de vogel niet meer door broedt.