Fred LaHaye
Dichter en Boer
INTERVIEWS AUTEURS TEKSTEN HOME SPECIAAL

Gebruikt u Netscape? Klik blauwe links.
Gebruikt u Internet Explorer? Raak rode links met muisaanwijzer.

Fred woont al sinds 1978 in Ierland, waar hij zich heeft toegelegd op het telen van groente en het fokken van klein vee. De reden van zijn vertrek toentertijd had met de ontwikkelingen in de maatschappij maatschappij te maken.
Al tijdens zijn jeugdjaren bleek hij een aversie tegen de auto auto te ontwikkelen.
Ierland dus. En hoe?! hoe?! Fred werd boer, maar niet alleen. alleen. Dat kleine clubje in Ierland werd gedreven door een pioniersmentaliteit. pioniersmentaliteit. Dit bestaan heeft hem altijd voldoening opgeleverd. opgeleverd.
Ook in Ierland blijft zijn liefde voor de natuur bestaan. Wordt zelfs sterker, omdat hij er dagelijks mee te maken krijgt. Zijn levensfilosofie wordt er door bepaald. bepaald.
Met zijn verblijf in Ierland nam hij ook afscheid van het jagen en jachten van de moderne stad. stad. Toch komt hij nog wel af en toe naar die moderne stad terug. Familie en vrienden wonen er tenslotte. Maar elke keer weer levert die terugkomst een schok schok voor hem op.
De vrienden in Tilburg deed hij tijdens zijn studententijd op. Fred studeerde enkele jaren rechten aan de KUB te Tilburg (toentertijd heette die de Katholieke Hogeschool Tilburg). Het was in die tijd dat hij schrijvers en dichters leerde kennen en ook zelf begon met dichten. dichten. Hij woonde al in Ierland toen zijn eerste bundel eerste bundel in Nederland werd uitgegeven. Enige jaren later verscheen een tweede bundel tweede bundel waarin gedichten stonden die hij in Ierland had geschreven. Daarna legde hij zich voornamelijk toe op het bijhouden van dagboeken. dagboeken. Deze heeft hij de afgelopen jaren naar dichter en vriend Jasper Mikkers gestuurd, die ze beheert. Zijn dagboeken zijn intussen tot een respectabele stapel stapel uitgegroeid.
Houdt hij nog tijd over, naast boeren en schrijven, om te lezen? lezen?Het zal duidelijk zijn dat Fred LaHaye meer dan 20 jaar geleden een radikale beslissing heeft genomen door naar Ierland te emigreren en op zijn manier te gaan leven en werken. Hij heeft zich helemaal aan het ritme van dat buitenbestaan weten aan te passen. aan te passen.


Fred in de natuur bij TilburgFred LaHaye leest voor uit eigen werk:
Pril Voorjaar

Zondagochted

Yurt

Een beetje Iers horen en proeven?
Muis erop, meer niet. (ca.40 sec. wachten)

Chieftains

Interview: Frans Tooten
INTERVIEWS AUTEURS TEKSTEN HOME SPECIAAL