Literaire
Wandelroute
Tilburg

Gerard KnuvelderBiografie

Gerard Knuvelder (Arnhem 25.1.1902-Eindhoven 29.6.1982) studeerde Nederlands te Tilburg, was leraar en vervolgens rector van het St. Joriscollege te Eindhoven. In 1961 verleende de universiteit van Utrecht hem een eredoctoraat. Van 1927 tot 1942 was hij redacteur van Roeping, tijdschrift van de jongkatholieken, waarin hij zich vooral in essays uitsprak voor de Groot-Nederlandse gedachte en de emancipatie van de katholieken. Zijn katholiekhiėrarchische opvattingen en zijn aanvankelijke argwaan tegen democratie en socialisme beschreef hij in Vernieuwing van staatsbestel (1934), `essay over de revolutie van rechts en de katholieke staatsleer'. Het bracht Knuvelder dicht bij de opvattingen van Kuyle en Kuitenbrouwer, maar toen die laatsten in De Nieuwe Gemeenschap een fascistische richting insloegen, haakte Knuvelder af en koos voor De Gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog werd Knuvelder hoofdredacteur van het weekblad De nieuwe eeuw (1944-1954). Voorts was hij actief als recensent, o.m. in De Tijd. In Spiegelbeeld en Kitty en de mandarijntjes bundelde hij in 1964 kritieken en essays. Zijn belangrijkste prestatie blijft echter het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (1948-1952), waarvan in 1970-1976 een geheel herziene en aangevulde vijfde druk verscheen. In dit handboek beschrijft Knuvelder de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis van Noord en Zuid tot aan 1916 tegen de achtergrond van zijn ethische en esthetische beginselen. In 1954 liet hij dit handboek volgen door het Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde. Ondanks de kritiek op dit eenmanswerk zijn grote aantallen studenten Nederlands opgegroeid met Knuvelders handboek in hun literaire bagage.

Terug naar het begin van de paginaHOME Literaire wandelroute

HOME Literair Tilburg

Terug naar de Bisschop ZwijsenstraatOp de volgende site kunt u meer informatie vinden over Gerard Knuvelder: