OVERZICHT HEERKENS

OOVERZICHT BRAABANS

HOOM

SCHRÈÈVERS
TÈKSTE
INTERVJOEWS

SPECIAAL


Vrouwke Misére

 

Vrouwke Misére, zo errem as Job,

bewoonde een schuurke, zo klein as 'n schop;

mar aachter dè schuurke daor zaagde gij staon

'nen boom mee duuzende peeren eraon,

van die lekkere, zuute, sappige flappe. . . . . .

en iederendeen die kwaam er van gappe!

 

Eens kwaam er 'n menneke, oud en krom,

bij vrouwke Misére-n-aonkloppen, om

wè-d-eten veur z'ne leegen derm;

en vrouwke Misére zee: "Erm helpt erm;

onneuzelen hals, kom gaaw in mijn huiske,

hier hedde mijn brood, maok mar gaaw 'n kruiske!"

 

- "En hedde dan éiges nog iet veur oe maog?"

- "Bè-neeje, geen kruimeltje meer vandaog!"

- "Mar meenske, dan komde in hongersnood!"

- "Bè-neeje, 'ne mensch gao zo gaaw nie dood!"

- "Ge bent 'n goei ziel! - En hedde te klaogen,

dan meugde aon mijn één vraogske vraogen.

 

En vrouwke Misére verzuchtte: "Och,

ik zee wel erm, mar ik he' toch genog!

De dieven die zijn hier mijn eenigste plaog,

ze steele mijn peere weg, alle daog'!

Ik wo' dè die dieven en lekkerbekken

vort aaltij aon mijnen boom bleven plekken!"

 

- "De zal gebeure!" zee 't ventje, en 't gong!

En lijk as den boom stikvol peeren hong,

zoo hong aon den boom, den mergen daornao,

een bende bengels te bemmele, jao,

mee al d'r moederkes aon d'r beene......

mar los kwaam er van die bengels geenen eene!

 

 

En vrouwke Misére ha' lol veur tien:

naa kos ze d'r peeredieven dan zién!

Ze liet ze hange toe 's avons laot,

toe schaand van de buren en heel de straot!

Van dieën dag aaf ha' ze peere mee hoopen,

ze kos er van eten en ok nog verkoopen!

 

Mar, op 'ne merge kwaam...... Pietje den Dood......

hij klopte aon de deur en et vrouwke verschoot......

al waar ze versleten en errem en oud

ze waar nie bizunder mee Piete vertrouwd......

- "'t Is tijd", zee Pietje, "dus vrouwke Misére,

gao gaa mee me mee, al doede't nie geere!"

 

- "'t Is goed", zee vrouwke Misére, wè bleek,

terwijl ze omhoog in den peereboom keek, -

"mar 't is vandaog nog al dorstig weerke,

Piet, hedde geen zin in 'n lekker peerke?

Toe, klimt er mar in, ge hè't ze veur 't vatte.

A'k dood zee komen de jong' ze mar jatte!"

 

En Pietje den Dood, onneuzelen hals,

ha trek in die peere: ze zagen er malsch

en sappig en rijp, aonlokkelijk uit......

hij klom in den boom... en bleef plekken aon 't fruit!

- "Daor hangde gij naa", riep vrouwke Misére,

"ge hangt er heel goed, al doede't nie geere!"

 

Van dieën dag aaf gong geniemand meer dood;

al vielde in 't waoter, al aate geen brood,

al ree er 'ne waoge mee tunnekes bier

rats over oe keel, dè deerde oe geen zier;

al hadde soms iemand z'nen hals afgesnejen,

veur dood-gaon had ie geen kaans en geen rejen!

 

Den Dood zaat gevangen, d'ellende die bleef,

en iederendeen die gong buiten de schreef.

de daogen van Noë die kwamen weerom

omdetter den Dood in dieën peereboom klom;

et wier d'r 'n weereld vol lol en misére,

'n kermis vol tobbers, vanwege die peere!

 

Mar vrouwke Misére vroeg zoo 'ons aon Peer:

- "Hoe gao-g-et nog mee oe daorbove, meneer?"

- "Och, lao' me toch los, - ik mot aon den streup,

want heel de weereld die raokt in de kneup!"

- "Ge hangt daor veilig", zee vrouwke Misére,

"Ik laot oe nie los, want ik leef te geere!

 

Mar 'k heb 'n veurstel : ik laot oe weer vrij,

wanneer ge mijn aaltij laot leeve! - Naa gij!"

- "Akkoord!" zee Pietje, "dè neem ik aon,

toe 't end van de weereld toe meude bestaon!"

En Piet ervandeur...... En al heurde 'tnie geere:

Den Dood leeft nog aaltij, - en ok de misére!

 

 

Uit: VERTESSELKES, door Piet Heerkens svd
Illustraties (digitaal bewerkt): Thijs Doorenbosch

TERUG NAAR BEGIN VAN DEZE PAGINA