INHOUD BAS JONGENELEN
HOME
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meer info op

de Libra-link

 

 

 

 


Bas Jongenelen  

www.basjongenelen.nl                                       b.jongenelen@fontys.nl

Over de auteur

Bas Jongenelen (1968) studeerde literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, werkte jaren in het voortgezet onderwijs en is thans docent Nederlands aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. In 1995 was hij medeoprichter van het tijdschrift Meelij & Afschuw. Dit tijdschrift is nooit officieel opgeheven, ondanks dat het laatste nummer in 1998 verschenen is. Daarnaast schreef hij voor Geschreven stad en de Noord-Brabantse gedichtenkalender van 2002. In zijn vrije tijd geeft hij lezingen over Bourgondische literatuur en schrijft hij een boek over dit onderwerp (om preciezer te zijn: het boek zal gaan over de aard en functie van Le chevalier délibéré van Olivier de la Marche in de Nederlanden). Klik hier voor meer informatie over Le chevalier délibéré.

Recente publicaties van Bas Jongenelen zijn:

- een sonnettenbundel, Handboek veehouderij

- een toneeltekst over de ondergang van een directeur van een supermarktketen, Hebzucht

- een editie en een vertaling van het zestiende-eeuwse mirakelspel Jan van Beverley

- een vertaling van Wonderbaarlijke berichten, een boekje dat overgeleverd is op naam van Aristoteles.

Deze boeken zijn te bestellen via de website van Bas Jongenelen

Handboek veehouderij

Handboek veehouderij, sonnetten

 

Klik op de afbeelding voor enkele

gedichten uit deze bundel

 

 

Jan van Beverley

Jan van Beverley, zestiende-eeuws mirakelspel

 

Klik op de afbeelding voor een illustratie uit

en een samenvatting van deze editie

 

 

Wonderbaarlijke berichten van Aristoteles

Aristoteles: Wonderbaarlijke berichten

Vertaling Bas Jongenelen

 

Klik op de afbeelding voor enkele van de

wonderbaarlijke berichten

 

Vertalingen

Samen met zijn Engelse vriend Ben Parsons, die aan de Universiteit van Sheffield verbonden is, vertaalt Bas Jongenelen Nederlandse gedichten in het Engels, onder meer van Jan van der Noot. Klik hier voor enkele voorbeelden

100 boeken van vóór 1900

Onlangs verscheen van Bas Jongenelen het boekje 100 boeken van voor 1900 die iedereen gelezen moet hebben. Klik hier voor meer informatie.

Geschreven stad

Bas Jongenelen schreef twee bijdragen aan Geschreven stad:

Hart van Brabantlaan en Veldhoven