INHOUD FRANS A. BROCATUS
HOME
INHOUD POEZIE
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
KUNST
FOTOGRAFIE
BRABANTS
INTERVIEWS

Print  Pagina

Frans A. Brocatus - bio- en bibliografie


Frans August Brocatus, geboren op 25 september 1957 in Gooreind-Wuustwezel. Heeft de Belgische nationaliteit. Hij woont en werkt sinds 1986 in Nederland.
Gedichten van zijn hand verschenen in tal van Vlaamse en Nederlandse bloemlezingen. De tijdschriften Appel, Deus ex Machina, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift in Vlaanderen en Brabant Literair in Nederland publiceerden gedichten van hem.
Naast tal van eervolle vermeldingen behaalde hij de tweede prijs in de Koreander-poŽzieprijs van Deurne (1984), de tweede prijs P.G.Buckinxprijs van Kortessem (1991), de tweede prijs PoŽzieprijs van St.Truiden (1994), de derde prijs S.M.Coninckxprijs St.Truiden (1996), de derde prijs J.Van Campenhoutprijs van Meise (2000). Hij werd winnaar van de Rinke TolmanpoŽzieprijs in Soest (NL) (1993). Hij werd tevens winnaar van de Publieksprijs van het tijdschrift Appel, St.Truiden (1994). In mei 2000 werd hem door de Antwerpse brouwerij De Koninck de "Antoon van de Maand" toegekend. Een culturele prijs telkens uitgereikt aan een kunstenaar in een andere discipline. Deze prijs ontving hij voor zijn gedichtenbundels en voor zijn werkzaamheden op literair gebied.

Sinds 1997 is hij bestuurslid van SLAB (Stichting Literaire Activiteiten Breda). In deze hoedanigheid probeert hij een lans te breken voor de literatuur in het algemeen en voor de poŽzie in het bijzonder,
Hij was vast medewerker van De Houten Gong (Antwerpen), tijdschrift voor poŽzie onder eindredactie van Bert Bevers.
In zijn huidige woonplaats, Chaam, organiseert hij als bestuurslid van de bibliotheek, elk jaar een literaire avond voor volwassenen. Voor de nabije toekomst staat er een grensoverschrijdende samenwerking met een aantal Vlaamse bibliotheken op stapel, e.e.a. zal in 2003 zijn beslag vinden.
Hij behoorde tot de redactie van het literaire tijdschrift Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift (Antwerpen).

- Inmiddels zijn er van hem vier gedichtenbundels verschenen:

- Niet tevergeefs - 1991- Dilbeekse Cahiers (B)
- Bittere rijst - 1996 - Wel, Bergen op Zoom (NL)
- Ruiters in regenblauw - 1998 - Wel, Bergen op Zoom (Nl)
- Kroonvuur - 2002 - Wel, Bergen op Zoom (NL)

In beperkte oplage verscheen in 1996 tesamen met gedichten van Lucienne Stassaert, Jan Kostwinder, Jos Steegstra zijn gedichtenreeks "Ontmoetingen & gesprekken" (63 genummerde en door de auteurs gesigneerde exemplaren).

In samenwerking met boekhandel Van Kemenade & Hollaers uit Breda werkte hij mee aan de organisatie van een Vlaamse literaire middag en avond in april 2003.

Tijdens de Nederlandse Kinderboekenweek maakte hij kinderen, van 1997 tot en met 2001, wegwijs in het boekenvak. Dit gebeurde in een boekhandel. Kinderen fungeerden spelenderwijs mee als boekverkoper.

In juni 2001 werd, als onderdeel van het project "Poosplaatsen", in de voormalige pastorietuin te Gilze (NL) een dichtregel van hem in steen gekapt. Drie andere gedichten hebben, eveneens in steen, een "poosplaats" gevonden in Chaam (2003) en in Alphen - Riel (2004)
(klik op deze regel om deze Poosplaatsen op CuBra te bekijken)

In opdracht van de gemeente Alphen - Chaam schreef hij een gedicht over de Groene Gemeente. Dit gedicht werd aan de Commissaris van de Koningin, de heer Houben, bij zijn bezoek aan de gemeente in maart 2002 overhandigd.

Hij werkte mee aan de Gedichtenkalender 2002 van Het Noordbrabants Genootschap, Den Bosch (NL).

De bundel "Kroonvuur" werd lovend onthaald en nader belicht door de Vlaamse cultuurzender KLARA.

Een gedicht uit "Kroonvuur" werd uitgekozen voor de Meulenhoff PoŽziekalender 2003. Drie gedichten uit "Kroonvuur" werden geselecteerd voor de Meulenhoff PoĎziekalender 2004.

Gedichten uit "Ruiters in Regenblauw" werden in het Frans vertaald en gepubliceerd in het tijdschrift "Archipel".

Hij was respectievelijk jurylid en juryvoorzitter van de "Kerstgedichtenwedstrijd" in Ravenstein (NL). E.e.a. in samenwerking met Omroep Brabant (NL).

In augustus en september 2002 nam hij samen met de beeldhouwer Wim Verhagen deel aan Traject 2002, een kunstroute waarbij op verschillende lokaties gedichten, al dan niet in combinatie met beeldend werk, aan het publiek getoond  worden. Dit gebeuren gaat door in Baarle - Nassau en in Alphen- Chaam (Nl).

Samen met Wim Verhagen (bronzen beelden) exposeerde hij gedichten bij beelden in de Grote Kerk te Breda, dit in maart 2003.

In juli 2003 draagt hij de cyclus "Kroonvuur" uit de gelijknamige bundel voor in de Waalse Kerk te Breda. Hij wordt daarbij muzikaal ondersteund door Han de Vries, die werken van Tsjaichowski speelt.

Onder de titel "Het brood, de roos, de monnik" werkt hij momenteel aan een nieuwe bundel gedichten.

In oktober, november, december 2004 is hij door de Antwerpse Schrijversacademie uitgenodigd om een poĎziecursus te geven in Antwerpen.

In januari 2005 geeft hij onder de titel "andere gezichten van gedichten" een poĎziecursus, bestaande uit vier lessen, voor de Bredase Volksuniversiteit.

- Enkele stemmen over zijn gedichten:

"Opvallend is het veelvuldige gebruik van tweeregelige strofen. Die geven aan de gedichten een apart cachet. De strofen passen namelijk uitstekend bij de bezwerende toon die veel gedichten eigen is. Bovendien denkt de lezer in eerste instantie aan korte afgeronde delen, maar bij nader inzien blijken de strofen heel dikwijls een onderlinge samenhang te vertonen.
(Michel de Koning - Brabants Dagblad (NL))

Persoonlijkheden en landschappen uit het verleden zijn de voornaamste onderwerpen in zijn recente gedichten. Brocatus geeft via hen, op diverse manieren, zijn eigen verbondenheid met de aarde aan. Het is alsof de dichter zich identificeert met deze personen en hij zichzelf aanmaant tot onderzoeken, sturen en scheppen. Er valt allerhande in deze gedichten te ontdekken.
(Y.Nā over "Bittere rijst")

De gedichten cirkelen rond elementen als vervreemding, zoeken naar communicatie, hartstocht en passie.Hij schrijft sterk visueel.Zijn verzen zijn dikwijls poly-interpretabel.
(Bert Bevers - Dagblad De Stem)

Zijn gedichten zijn concepten van taal, die verwijzen naar andere werkelijkheden, als een wirwar van niveaus waarop de realiteit zich afspeelt en de wereld, vooral de tijd, weerspiegelt.
(Guy van Hoof over "Ruiters in regenblauw")

PoŽzie van een ongewone muzikaliteit, soepel, weerbarstig en zwanger van geheimen.
( Menno Wigman over "Kroonvuur")

Met merkwaardige enjambementen en een soms zeer eigenzinnige syntaxis, zet Brocatus meer dan eens zijn lezer op het verkeerde been. En dat is maar goed ook want het belet deze al te licht heen te lopen over de taalverdieping en de plechtige ondertoon, die deze verzen juist zo lezenswaard maken.
(Gert Vingeroets over "Kroonvuur")

Hij is een beeldhouwende waarnemer die de alledaagse dingen in een nieuw perspectief plaatst. Gedichten over de liefde, over ontmoetingen maar bijna altijd in samenhang met de jaargetijden, de natuur en het altijd verrassende spanningsveld tussen leven en de elementen.
(Brabant Cultureel  over "Kroonvuur")

Aanvullende gegevens:

adres:
Dorpsstraat 65
4861 AB Chaam / Nederland

telefoonnummer: 0161-49.27.11
mobiel telefoonnummer:
06-20567122
e-mail-adres:
brocangus.arte@planet.nl
website:
www.mythings.nl/fransbrocatus.html

Adres uitgeverij:
PoŽzie-uitgeverij WEL
Postbus 624
4600 AP Bergen op Zoom