CuBra

 

 

dook
ijle wolken


 

 

 

ijle wolken

ronddobberend

onder spinsel sterren

 

wispelturige beelden

zwierig uiteenwapperend

tegen hemel nacht

 

ik keek

verdwaasd

omhoog

en

fluisterde

vergeten

onvoltooide

verhalen

 

waarvan ik

het einde

noch ken

 

 

 

dook