INHOUD JOHN VAN DER DRIFT
HOME 
POËZIE
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

John van der Drift - Gedicht


 

 

elk woord is een deur

een deur naar een sfeer

een sfeer die zich uitdrukt in een beeld

een beeld dat zich vertaalt in een zin

een zin die je aanzet tot verzinnen

een verzinsel dat een verhaal vormt

 

als dat verhaal er met jou vandoor gaat

wordt het jouw persoonlijk drama

je binnensmonds gemopper

je klaaglied, je scheldkanonnade

 

maar als jij er met het verhaal van doorgaat

dan kun je alle kanten op :

het wilde westen, het kille oosten, zuidwaarts

of je volgt ‘de smalle weg naar het verre noorden’

in de voetsporen van Matsuo Bashō

 

 

 

 

Bashō is de grondlegger van de haiku

een dichtvorm die gebruik maakt van de 5-7-5 regel :

de eerste zin telt 5, de tweede 7 en de derde weer 5 lettergrepen

Bashō deed verslag van zijn reizen d.m.v. reisbeschrijvingen

gecombineerd met haiku, zoals :

‘Reisverslag van een gebleekt skelet’

‘Aantekeningen uit mijn rugtas’

en ‘De smalle weg naar het verre noorden’

(zijn laatste reisverslag, waarin hij 2400 km aflegt in 150 dagen)

 

In Leiden, dat bekend staat om zijn muurgedichten is ook een haiku van Basho te vinden : https://muurgedichten.nl/nl/muurgedicht/een-woedende-zee-1689

 

onderstaande haiku zijn van mijzelf

geïnspireerd door bovenstaande tekst en afbeelding

 

de voetstap voor me

behoort mij zonder meer toe

wéér dezelfde weg

 

ik loop in cirkels

zonder dat ik het door heb

elke keer opnieuw

 

geen geweldig stuur

die onbekende drijfveer

ik dool als een dwaas

 

welk beeld jaag ik na

als een fata morgana

dan zie ik de boom!

 

hij nodigt me uit

ik neem plaats, vind mijn gronding

in hier en in nu