INHOUD JOHN VAN DER DRIFT
HOME 
POËZIE
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

John van der Drift - Gedicht


 

 

 

 

UIT DE GREEP VAN BEGRIJPEN

wat ik van begrijpen begrijp is dit :
begrijpen is een vorm van grijpen
van grip willen krijgen
van houvast zoeken
‘o, nu begrijp ik het’
is de grond onder mijn voeten
het fundament van waaruit ik
denk, voel, doe en laat

wat ik van begrijpen begrijp is dit :
wat ik nu denk te begrijpen
daar denk ik in de toekomst anders over
als ik achterom kijk zal ik zeggen :
hoe heb ik dit ooit NIET kunnen begrijpen
hoe heb ik dat toen zo kunnen zeggen, zo kunnen denken
ik begreep niet hoe het werkelijk in elkaar zat……

wat ik van begrijpen begrijp is dit :
begrip is een levend iets, het groeit
elk ‘begrijpen’ zal onherroepelijk rijpen
steeds opnieuw, steeds meer
begrijpen is daarom vooral een reis
een reis naar een steeds grotere bandbreedte van begrip

ja, mijn leven is een weg
en langs de kant van die weg
ligt achterhaald begrip
voor waardeloos achtergelaten

en toch, ik begrijp er niets van
loop ik regelmatig terug op die weg
naar een ‘begrijpen’
dat ik per abuis heb achtergelaten

toentertijd expres natuurlijk
maar met wat ik nu begrijp
maakte ik toen een vergissing
ik zie nu in
dat in wat ik toen begreep
veel meer grip zat
dan ik nu heb op mijn leven

even ruilen, dat mag, dat kan
met begrijpen kun je alle kanten op
begrijpen zelf begrijpt dat
en heeft daar alle begrip voor
en nu begrijp ik zelf ook
want nu ik hier sta
met dat afgedankte begrip in mijn handen
voel ik me dankbaar :
ik heb weer voor even
voldoende grip op mijn leven

wat ik van grip begrijp is dit :
ik zal het kwijtraken
ik zal onzeker worden, angstig
of verbaasd uitroepen :
verhip, waar is mijn grip !

tot ik begrijp
dat ik helemaal niets begrijp
niets kan begrijpen
omdat het Leven onbegrijpelijk is

en dan begrijp ik
dat het niet begrijpen is dat rijpt
maar dat IK het ben die rijpt
tot ik zover ben dat ik
elk grijpen naar begrijpen loslaat
en me gewoon maar overgeef
aan de Stroom van Leven
zoals die zich Hier en Nu ontvouwt

oké………..!
ik stuur mijn hoofd met pensioen
en laat mijn Hart het voortaan doen

en dan in een flits
lijkt het of ik het eindelijk begrepen heb
begrijpen geeft de illusie dat je HET weet
maar je kunt alleen maar begrijpen
wat Hier en NU gaande is
als je je afstemt op het innerlijke weten in je Hart

!!!!EUREKA!!!!** Eureka of Heureka betekent: ik heb het gevonden, of als uitroep: ik héb het!
de uitroep is beroemd geworden doordat naar verluidt Archimedes 
naakt door de straten van Syracuse rennend, luid heureka geroepen zou hebben
nadat hij in bad het volumeverplaatsingseffect ontdekt had