OVER POEZIE

HOME

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina
 


Harriet Laurey

'Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer' - 2
Harriet  Laurey

Wat voorafging

Stichting Poëzie op Straat (Den Bosch) heeft aan het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant een verzoekschrift gestuurd om bovenstaande dichtregel in kunstzinnige vorm op te nemen aan het begin van alle toegangswegen vanuit de provincies die Noord-Brabant omringen. Klik hier voor de tekst van dit voorstel.

CuBra hield een stemming over dit voorstel. Uitslag: 63 voor - 16 tegen.

De Stichting Poëzie op Straat heeft deze uitslag onder de aandacht van de Gedeputeerden gebracht door onderstaande brief.

Het volledige gedicht op CuBra: KLIK HIER

Het werk van Stichting Poëzie op Straat in Den Bosch: KLIK HIER

 

College van Gedeputeerde Staten

Postbus 90151

500 MC 's-Hertogenbosch

 

8 september 2003

 

Betreft:

dichtregel Op weg naar Brabant ...

vervolg op onze brief dd 18.8.03

 

Geacht college,

 

Het zal u bekend zijn dat CUBRA, het culturele webmagazine van Brabant, op 29 augustus is begonnen met een enquête over de vraag vóór of tégen die dichtregel aan de invalswegen van Brabant. Einduitslag op 7 september: 63 zijn het er van harte mee eens, voor 16 stemmers hoeft het niet. Deze uitslag zal voor u het overnemen van ons voorstel wel vergemakkelijken.

 

De webmaster van Cubra zal tot de enquête wel zijn overgegaan na te hebben kennisgenomen van het ironische maar ook geestige commentaar onder de titel 'Een warm welkom' van Tony van der Meulen in het Brabants Dagblad van zaterdag 23 augustus. (Om het gelijk aan zijn kant te krijgen, heeft hij zijn column afgerond met de mededeling dat Harriet Laurey in de tweede helft van haar leven vooral over Sinterklaas heeft geschreven. 'Wellicht lag haar grootste kracht in goedgelovigheid.' Mooi bedacht, maar niet rijmend met de waarheid. Laurey, die als schrijfster van kinderboeken tachtig titels op haar naam heeft staan, heeft welgeteld éénmaal over Sinterklaas geschreven, namelijk in haar boek 'Sinterklaas en de struikrovers' (1958), dat bekroond werd met de CPNB-prijs voor het kinderboek.)

 

Harriet Laurey's prachtige, puntige, suggestief geformuleerde, populariserend werkende dichtregel beschouwen wij als een slagzin, een gedachte bevattend die het publiek graag wil onthouden, iets zeggend wat het publiek vindt of zou kunnen vinden: een deugd of een kwaliteit van Brabant.

 

Rijkswaterstaat Noord-Brabant zal, aldus de vorige h.i.d. naar wiens mening wij gevraagd hebben, hoogstwaarschijnlijk geen bezwaar maken tegen de tekstborden wanneer die op enige afstand van de toegangswegen worden geplaatst.

 

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Namens de Stichting Poëzie op Straat,

 

 

 

(voorzitter)