OVER POEZIE

HOME

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina
 


Harriet Laurey

'Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer'
Harriet  Laurey

Stichting PoŽzie op Straat (Den Bosch) heeft aan het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant een verzoekschrift gestuurd om bovenstaande dichtregel in kunstzinnige vorm op te nemen aan het begin van alle toegangswegen vanuit de provincies die Noord-Brabant omringen.
Het volledige gedicht op CuBra: KLIK HIER

College van Gedeputeerde Staten

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

 

18 augustus 2003

 

Onderwerp:

dichtregel van Harriet Laurey aan toegangswegen

 

Geacht college,

 

Wat wij u voorstellen, hoort niet tot ons werkterrein. Wij vonden echter dat het idee dat tijdens een vergadering van onze stichting buiten de agenda om ter tafel kwam, aan u diende te worden voorgelegd.

Bij dezen.

 

Uiteraard kent u het gedicht van Harriet Laurey dat in 1955 is gepubliceerd in een boekje, verschenen bij gelegenheid van het Landjuweel van de Brabantse gilden in Eindhoven: Sonnet voor Brabant, beginnend met de welluidende regel

 

Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer 

 

Ons voorstel is dat u die mooie regel een plaats geeft aan de toegangswegen van Gelderland,Utrecht, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland naar Brabant. Voor de vormgeving daarvan zou u kunnen denken aan grafisch ontwerper Andrť Megens, die namens onze stichting de binnenstad van 's-Hertogenbosch heeft verrijkt met tot nu toe veertien gevelgedichten, alle veertien grafische kunstwerkjes.

 

De kans lijkt ons groot dat menigeen onder het scanderen van die poŽtische regel in een opgeruimde stemming Brabant zal binnenrijden.

 

Graag vernemen wij hoe dit voorstel bij u is aangekomen.

 

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Stichting PoŽzie op Straat

 

EINDSTAND van onze stemming: 63 voor - 16 tegen