CUBRA
OVER POEZIE

HOME

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina
 

Reacties van Brabantse dichters

op de nieuwe slogan aan de grenzen van Noord-Brabant

'Welkom in Brabant - Natuurlijk Vernieuwend'

(Pien Storm van Leeuwen)


Pien Storm van Leeuwen (dichter)

Snel-weg-tekst

‘Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer’

‘Dat moeten we niet hebben’ zullen de bewindsvoerders gedacht hebben, toen ze de dichtregel van Harriet Laurey lazen. ‘In deze tijd van globalisering en klimaatconferenties keert iedere binnenkomer spoorslags als hij zich realiseert dat op weg zijn naar Brabant opwarming van de aarde impliceert. Het zou dan weliswaar lekker stil en ook zeker schoner worden in Brabant, maar het is slecht voor de werkgelegenheid.’

Nee, dan liever een slogan die geen getob met zich brengt. Tenslotte mag de automobilist niet worden afgeleid of mentaal ontwricht derailleren.

‘Natuurlijk’ is vanuit dat perspectief een verrukkelijk woord. Enerzijds meldt het de lezer dat het hier om iets ‘vanzelfsprekends’ gaat, en dat er dus niet hoeft te worden nagedacht. Dat is altijd prettig. Anderzijds draagt het woord ook nog een geruststellend groenzweem. ‘Aha’ denkt de passant ‘hier gaat het om de natuur’. Hij raakt in vakantiestemming en tuft blijmoedig de provincie binnen.

‘Vernieuwend’ is een al even charmant woord, waar niemand zich een bult aan kan vallen. Wanneer regenten niet zeker weten of ze kwaliteit in huis hebben, biedt dit woord een waardige oplossing. Het zegt weliswaar alleen maar dat iets, net als het jaar, van oud naar nieuw gaat en laat veilig buiten beschouwing of het daarbij om een verbetering of verslechtering gaat, maar er kleven werelden van blijde verwachting aan. Kortom met ‘Natuurlijk Vernieuwend’ gaat iedereen welgemoed over grenzen.

Je moet je ook afvragen of inspirerende of ontroerende teksten eigenlijk wel gewenst zijn op zo’n plek langs de snelweg. Tenslotte kunnen dergelijke teksten hinderlijk interfereren met veiligheid en gewenste doorstroming. Voor je het weet knalt iemand op de bumper van zijn voorligger omdat hij zit om te kijken, gegrepen door een gevoelige zinsnede.

Je moet er toch ook niet aan denken dat mensen anarchistisch op de vluchtstrook parkeren om zich keuvelend en met picknickmandjes op zo’n plek te gaan ophouden. Er is daar immers iets bijzonders te lezen, iets wat betekenis heeft. Dat is vragen om problemen.

Nee dan liever gewoon een nietszeggende tekst. Dat is veilig en verantwoord. Veel gerij en iedereen blij, zo hoort dat.

Snel weg die tekst.

Misschien zou het wat zijn om op 27 januari, de nationale dag van het gedicht, op elk bord van de ‘Blijde Brabantse Binnekomste’ een poëtische tekst te plaatsen. Op elk bord andere woorden.

Zomaar iets moois of zo.