CUBRA
OVER POEZIE

HOME

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina
 

Olaf Douwes Dekker

geweigerd als stadsdichter Breda


Wat vooraf ging

door Ben Verschuren


 

Voor wie het nog niet weet, Breda heeft sinds 27 januari een stadsdichter: Olaf Douwes Dekker. Samen met zes andere dichters was hij genomineerd door de redactie van Gedichtgeopend, gekozen door een jury van boekhandelaren, redacteuren en afgevaardigden van de bibliotheek en door de wethouder van Cultuur voorgedragen om door B&W officieel in functie benoemd te worden.

 

De procedure voor de benoeming stuitte op veel kritiek. Kreten als vriendjespolitiek waren niet van de lucht. Ook werden oude koeien uit de sloot gehaald om een Bredase dichteres te betitelen als elitair, ze zou alleen op eigen roem uit te zijn. Nu mag iedereen kritiek uiten, maar dan wel graag met enige nuance.

 

Een dag later kwam de kritiek uit een andere hoek: de gemeenteraad. Olaf is raadslid voor de VVD en dat vonden zijn politieke tegenstanders niet te combineren met de functie van stadsdichter. Door al dit rumoer besloot B&W om de benoeming niet meer te bekrachtigen met als argument: wij juichen een particulier initiatief van harte toe, maar laten we dat particulier houden. Zo gaat Breda dus om met zijn dichters!

 

Als mede-genomineerde voelde ik me geroepen om hierop te reageren met een poŽtisch manifest Hier spreekt de bek van de vogel. Helaas, BN/De Stem accepteert geen gedichten in haar lezersrubriek. Als dichter werd mij de toegang geweigerd. Vandaar dat ik deze weg zoek om mijn lezers te bereiken. Wie wil, kan dit poŽtisch pamflet doorsturen naar andere lezers. Neem daarbij het volgende protocol in acht: zet alle geadresseerden in de BCC, hierdoor zijn de adressen voor niemand te zien.

 

Wilt u dit project kosteloos sponsoren? Voeg dan uw website toe.

 

www.gedichtgeopend.nl   Hier vindt u een overzicht van alle kritieken.

www.benverschuren.nl       Hier vindt een uitgebreide analyse van het pamflet.