INHOUD PIEN STORM VAN LEEUWEN
HOME
KUNST
FOTOGRAFIE
POOSPLAATSEN IN DE GRENSSTREEK
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS
SPECIAAL

 

 


Pien Storm van Leeuwen

herdenking 200 jaar slag bij Strijbeek


1814 - 2 januari - 2014

Herdenking 200 jaar Slag bij Strijbeek

 

 

Op 2 januari 1814, aan het eind van de Franse tijd, vond in de beemden van de Strijbeeksche Beek een militair treffen plaats dat bekend staat als de ‘Slag bij Strijbeek'.

Op donderdagmiddag 2 januari 2014 wordt er een historische wandeling georganiseerd waarbij vertellers, dichters, acteurs en enkele militaire re-enacters de historie tot leven brengen.

 

Historische context

Om Napoleon op de knieën te dwingen was er een geallieerdenleger op de been gebracht, dat bestond uit Zweden, Britten, Hessen, Würtenbergers, Saksen, Pruisen en Russische Kozakken.

De voorhoede van dit ‘Armee du Nord’ werd gevormd door het IIIe Preusische Armee-korps. Vierhonderd Pruisische ruiters en Kozakken van dit korps raakten nabij Meerle slaags met tweehonderd leden van de cavalerie-eenheid Rode Lansiers, de Franse ‘Lanciers Rouges’ van de keizerlijke garde.

De uiteindelijke slag speelde zich voornamelijk af in de weidegronden ter weerszijden van de Strijbeekseweg aan de Nederlandse kant van de beek.

De waterstand was tweehonderd jaar geleden veel hoger dan nu en de winter van 1813-1814 was streng. Verscheidene manschappen en paarden verdronken toen ze door het ijs van de bevroren beek zakten. In totaal sneuvelden hier dertien Pruisen.

De Slag bij Strijbeek maakte onderdeel uit van een groot aantal slagen en schermutselingen tussen Breda en Antwerpen, voornamelijk op Belgisch grondgebied. Ruim een week later, op 11 januari, vond de Slag bij Hoogstraten plaats. In totaal vielen er bij al deze oorlogshandelingen zo'n zesduizend doden en gewonden.

 

Begin 2004 werd langs de Bergweg, aan de rand van het voormalig slagveld, een granieten zwerfkei te velde gelegd met het gedicht dat Pien Storm van Leeuwen voor deze plek schreef:

 

over zijn grenzen

reikt macht naar al meer

voert vechters van ver

naar vreemd land

belangen langs lansen betwist

kleuren een beek en zijn beemden

in strijd

 

 

Historische wandeling

De tocht begint en eindigt bij Pannenkoekenboerderij Het Smokkelaartje aan de Goudbergseweg 8 in Strijbeek. 

Tussen 13.30 uur en 14.40 uur zullen daar een aantal vertrekmomenten zijn voor groepen belangstellenden. De tocht langs de optredens voert door het natuurgebied De Goudberg, langs de Stijbeeksebeek en over de Bergweg, waar uitzicht is over de beemden waarin het militair treffen zich in 1814 afspeelde.

De wandeling en het bijwonen van de optredens nemen iets meer dan een uur in beslag. Het evenement is gratis toegankelijk.

 

Optredens:

Jan van Bergeijk (soldaat/verteller), Rob van Amelsfoort (kozak), Frans A. Brocatus (pater/dichter), Jan Huijbrechts (historicus), re-enactment Napoleontische Vereniging 7e Linie vzw, Pien Storm van Leeuwen (verteller/dichter), Anne-Mary Vermeer (wanhopige vrouw), Theo v.d. Westerlaken (trompetter).

De teksten voor de rol van kozak, pater en wanhopige vrouw werden geschreven door Mart Hendrickx.

 

 

De route wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit:

Mart Hendrickx, Louis Vriens en Kees Leijten (Heemkundekring Paulus van Daesdonck), Anneke Oomes (Staatsbosbeheer), Jack van Gestel, Hans Boer, Ad Verkooijen, Berry de Ruyter (Dorpsraad Galder-Strijbeek), Pien en Jan Willem Storm van Leeuwen (Stichting Trajart).