CUBRA HOME

 

Pieter de Laat

Gedichten

Inhoud


  Een dorp aan de Maas    Randgebied  De Spraakbes

 

De Spraakbes verschijnt binnenkort op CuBra.

 


 

Over de auteur

Pieter de Laat woonde in het dorp Lithoijen vanaf zijn geboorte in 1955. Vanaf 1999 woont hij in Oss. Gedichten houden hem elke dag bezig. Toch gingen ze met mondjesmaat naar buiten toe. Galerie Reinart uit Oss gaf enkele bibliofiele bundels uit; De Spraakbes in 1996 en Randgebied in 2000. In 2010 liet hij de bundel Een dorp aan de Maas drukken. Gedichten kwamen onder andere terecht in uitgaven van Brabant Literair, Brabant Cultureel, Uitgeverij Hoenderbossche Verzen, de Nacht van het Gedicht, de Literaire Kring Goirle, de bibliotheek te Oss. In 2016 plaatste het tijdschrift ‘Speling’ een essay van zijn hand.

Geruime tijd gaf hij les binnen het vmbo te Oss en ontwikkelde er programma’s die kunst een middel voor persoonsvorming lieten zijn. Ten slotte gaf hij drie jaar les als leraar levensbeschouwing/filosofie op een havo-vwo-gymnasium te Oss.

 

Over Een dorp aan de Maas

De gedichten in Een dorp aan de Maas (2010) gaan over Lithoijen, een van de Maasdorpjes die eeuwenlang leden aan de nukken van een rivier. Jaarlijkse overstromingen en onverhoedse dijkdoorbraken oefenden invloed uit op het gevoelsleven van de geďsoleerd levende dorpelingen. Ze werden als gevolg daarvan door buitenstaanders gekenschetst als ‘uit de klei getrokken’. In Een dorp aan de Maas probeert De Laat de beleving van dit volkje te vertolken.