GEDICHTEN SONJA PRINS

HOME
AUTEURS
POEZIE

Sonja Prins

CuBra

 

 

 

 

 

Bij uitstek gevaarlijk

 

als hij dood en vernietiging

in zijn vaandel

gaat schrijven

 

telkens opnieuw zoals hij

deed door de eeuwen

dan moeten wij leren

wat eigen kracht is

de kracht van levende mensen

 

waartoe vrouwen maar ook

vrouwelijke mannen behoren

 

alleen van de door–en-door mannen

de man-trotse-mannen

 

driegen gevaren

 

 

 

(1980)