GEDICHTEN SONJA PRINS

HOME
AUTEURS
POEZIE

Sonja Prins

CuBra

 

 

 

 

 

Hollands zoon

 

nog altijd zit Pitojo in de cel.

Nu wordt het zomer en de lucht is warm,

de zon streelt koesterend mijn arm.

Nog altijd zit Pitojo in de cel.

 

Het is de schuld, een schuld aan hem:

Van Staveren bracht onze naam

in elk land op de vredesvaan.

Het ie een schuld, een schuld aan hem.

 

Hij is nog jong en toch een held.

Is het dan vreemd dat Hollands jeugd

opziet naar hem in smart en vreugd?

Hij is nog jong en reeds een held.

 

De wereld over klinkt zijnstem:

zo klopt het hart van deze tijd

dat voor de volkenvriendschap strijdt.

De wereld over klinkt zijn stem.

 

Verraders zijn te koop voor geld,

op grote voet leeft uitschot en bandiet

terwijl Pitojo kale muren ziet.

Verraders worden niet gekweld.

 

Nog altijd zit Pitojo in de cel –

te lang, te lang reeds duurt die hoon!

Breekt slot en grendel! Hollands zoon

eist vrijheid, recht en eerherstel!

 

Noot van Han van Meegeren: Pitojo staat voor Piet van Staveren, communist (Rotterdam 1925). Net als de bekendere Poncke Princen, liep van Staveren tijdens de politionele acties in Indonesië over naar het andere kamp. Hij werd omroeper van de Indonesische jeugdbeweging. Hij probeerde onder de naam Pitojo met zijn uitzendingen Nederlandse militairen over te halen de strijd te staken. Bij terugkeer in Nederland kreeg hij hiervoor 7 jaren cel, waarvan hij er 5 uitgezeten heeft in Scheveningen.

 

 

 

(1951)