INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Print pagina

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: eindredactie@brabantsdagblad.nl

 

Apachendwang

ingezonden door Marc Blokland


APACHENDWANG.  (wordt gezongen door de Zangeres zonder naam en Jerry Bey)

het is al een heel oud liedje en laat het hier volgen.
Luister goed wat er moet gaan gebeuren
Jij kan zeker vannacht een slag slaan
Moet je mij nu nog verder mee sleuren
'k Heb voor jou toch al zoveel gedaan
Wat je doet dat kan mij weinig schelen
Die portefeuille moet jij voor mij stelen
Dat kan ik niet doen, ach kom luister toch gauw
Dan hen ik toch niks meer te maken met jou
                    refrein;
Hou me uit de gevangenis vrij
Doe je het niet, dan is het voorbij
Niets kan me schelen, maar 'k wil niet stelen
Vraag anders alles aan mij
Sla je slag, je hebt het verstaan
Moet ik dan de bajes in gaan
Doe je het niet, dan is alles voorbij
Hou mij uit de gevangenis vrij.
                      2
Jij hebt altijd wat tegen te spreken
Als jij voor mij eens wat moet gaan doen
Een dievegge wil jij van mij kweken
Maar ik heb nog een greintje fatsoen
Laat het maar door een ander weer flikken
Ze zullen het voor je neus wel weer pikken
Je weet dat ik zoiets nog nooit heeft gedaan
Daarom moet jij juist vannacht er op uitgaan.
                                       refrein als voren;
                      3
Jij moet maar van de vlakte verdwijnen
Jij bent zo voor mij geen cent meer waard
Van verdriet laat je mij haast verkwijnen
Toe Lowie, wees toch niet zo ontaard
Sta hier niet langer te lamanteren
Voor het laatst vraag ik wil je 't proberen
Ik zal zorgen voor geld op een and're manier
Dat gaat me te langzaam, zeg doe me'n plezier.
                                      refrein als voren;